ส่งเสริมอาชีพอีสาน

“เนื่องด้วยวิกฤตเศรษฐกิจ และ  การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ทำให้พืชผลทางการเกษตรไม่ออกดอกดอกผลตามที่เกษตรกรหวัง เกษตรกรหลายคนต้องปรับตัวให้อยู่รอดภายใต้สถานการณ์”

บริจาคตอนนี้

ภัยพิบัติดินถล่ม จังหวัด น่าน

“เกิดเหตุไม่คาดฝัน ดินถล่ม บ้านห้วยขาบ จ.น่าน หลังฝนตกหนักตลอดคืนในพื้นที่ชุมชน ทำให้ดินชุ่มน้ำและรับน้ำไม่ไหว สไลด์ทับบ้านเรือนกว่า 4 หลัง มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 8 ราย”

บริจาคตอนนี้

ศูนย์เด็กลูกแรงงานข้ามชาติ

“เด็กลูกแรงงานข้ามชาติหลายคน กำลังประสบปัญหาในการเข้าถึงการศึกษา ซึ่งขัดต่อสิทธิมนุษยชนที่ว่าด้วยการให้ มนุษย์ทุกคนต้องได้รับการศึกษา โดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา”

บริจาคตอนนี้

ชีวา ป่าดอย

“เพราะในป่าและบนดอยยังมีชีวิตอีกนับร้อยที่รอการช่วยเหลือ รักษ์ไทยจึงยื่นมือช่วยเหลือกลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถหล่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้”

บริจาคตอนนี้

กล้าทำดี ยุติการรังแก

มูลนิธิรักษ์ไทย ทำโครงการเกี่ยวกับเด็กมานานกว่า 17 ปี. รักษ์ไทยมองเห็นถึงกระบวนการการกลั่นแกล้งรังแกในสังคมไทย ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่เพราะส่งผลต่อตัวตนของผู้ถูกรังแก.

บริจาคตอนนี้