กล้าทำดี ยุติการรังแก

06 เมษายน, 2015 Causes One, Causes Two

มูลนิธิรักษ์ไทย ทำโครงการเกี่ยวกับเด็กมานานกว่า 17 ปี. รักษ์ไทยมองเห็นถึงกระบวนการการกลั่นแกล้งรังแกในสังคมไทย ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่เพราะส่งผลต่อตัวตนของผู้ถูกรังแก.

สำหรับเด็กซึ่งเป็นผู้ที่ถูกรังแกส่วนใหญ่พบว่า” จะมีปัญหาในการปรับตัวเข้าสู่สังคม ในหลายๆกรณีอาจร้ายแรงถึงขั้นส่งผลต่อความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวได้อีกด้วย.

Raks Thai Foundation has been working with children for over 17 years. We see that process of bullying as a strike towards the “veryself” of the victim. We see the bully also as a victim of some form social dysfunction often related of the family. We also see that the bystanders and the cheering team are victims of disempowerment caused by the process of having to accept the fact that children can become victims of bullying and it its unlikely that there will be effective help

หยุดการรังแกได้อย่างไร…

รักษ์ไทย เชื่อว่า การเสริมพลังให้กับคนที่อ่อนแอจะช่วยสร้างความมั่นใจ ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่ยากลำบาก และ กลายเป็นคนที่กล้าตัดสินใจ  Raks Thai believes in empowering the powerless that will build the confidence needed to solve ones difficult situation and decide on solutions that will improve immediate and long-term outcomes. ในกระบวนการรังแกกลั่นแกล้ง In the case of bullying, รักษ์ไทยเราเห็นผู้ถูกรังแก, ผู้รังแก รวมทั้ง ผู้สังเกตุการณ์ we see that the victim, the bully as well as the bystanders are all victims that can recourse their actions from negative  to positive. For children this must be done at an early age. รักษ์ไทย ทำโครงการกล้าทำดีเพื่อยุติการรังแก ร่วมกับเด็กอายุประมาณ 9-12 ปี หรือ (เกรด4-6)We aim to work with children in the ages of 9-12 (grades 4-6). เพราะเด็กช่วงอายุนี้กำลังเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง และ แวดวงสังคมAt this age child are learning about themselves and building their social circles.

รักษ์ไทย ใช้วิธีการในการให้เด็กๆทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงบวก เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้เด็กๆรุ่นราวคราวเดียวในหลายๆเรื่อง อาทิเช่น

ความทรงจำ, การรับรู้, ร่างกาย, จิตใจ และ องค์ประกอบ Raks  Thai use the process of positive engagement of children at the early age to build positive relations withfriends of diverse backgrounds, orientations, and physical/mental compositions. ซึ่งรักษ์ไทยเชื่อในคอนเซปต์ที่ว่า “พวกเราทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ได้ และ ช่วยเหลือผู้คนจากการถูกรังแกได้ (รวมถึงปัญหาความรุนแรง)”We use the concept that – “We all can build the hero within our selves and help others from bullying(and other forms of violence).” the approach will include:

 • Understanding ourselves and instilling the principle that we can empower our self-esteem though positive action;
 • Understanding others. Recognizing and accepting diversity, including gender equalities;
 • สร้างภาวะผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ และ ทักษะการทำงานเป็นทีม

จุดมุ่งหมาย

 • เด็กทุกคนเติบโตขึ้นและสามารถเข้าสังคม และมีสุขภาวะทางกายและจิตใจที่ดีเลิศ เด็ก/ผู้ใหญ่

วัตถุประงสงค์

 • เด็ก อายุ 9-12 ปี ลดพฤติกรรมการรังแก และเพิ่มนิสัยการเอาใจใส่ผู้อื่นและนิสัยชอบช่วยเหลือผู้อื่น
 • คุณครู  นำผลกระทบที่ได้จากการฝึกสอนไปช่วยเหลือเด็กๆที่ถูกรังแก หรือ เด็กที่เป็นผู้รังแก
 • ทุกคนเป็นหูเป็นตาในการสอดส่อง เพื่อลดการกลั่นแกล้งรังแกภายในโรงเรียน

 

Name of organisationชื่อองค์กร : มูลนิธิรักษ์ไทย

Project Periodระยะเวลาการทำโครงการ :  1 ปี

Project Budgetงบประมาณการทำโครงการ : 2,300,000 บาท

Locationสถานที่ : หลายจังหวัด ในประเทศไทย

บริจาคตอนนี้
1

Select your price

Cnatoque pena ibus et magnis dis parturient montes his achievement

2

Fill The Form

Cnatoque pena ibus et magnis dis parturient montes his achievemen

3

Donate causes

Cnatoque pena ibus et magnis dis parturient montes his achievemen

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

“เนื่องด้วยวิกฤตเศรษฐกิจ และ  การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ทำให้พืชผลทางการเกษตรไม่ออกดอกดอกผลตามที่เกษตรกรหวัง เกษตรกรหลายคนต้องปรับตัวให้อยู่รอดภายใต้สถานการณ์”

บริจาคตอนนี้

“เกิดเหตุไม่คาดฝัน ดินถล่ม บ้านห้วยขาบ จ.น่าน หลังฝนตกหนักตลอดคืนในพื้นที่ชุมชน ทำให้ดินชุ่มน้ำและรับน้ำไม่ไหว สไลด์ทับบ้านเรือนกว่า 4 หลัง มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 8 ราย”

บริจาคตอนนี้

“เด็กลูกแรงงานข้ามชาติหลายคน กำลังประสบปัญหาในการเข้าถึงการศึกษา ซึ่งขัดต่อสิทธิมนุษยชนที่ว่าด้วยการให้ มนุษย์ทุกคนต้องได้รับการศึกษา โดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา”

บริจาคตอนนี้
ความเห็นล่าสุด
  คลังข้อมูล
  หมวดหมู่