ชีวา ป่าดอย

25 ตุลาคม, 2018 Causes One, Causes Two

“เพราะในป่าและบนดอยยังมีชีวิตอีกนับร้อยที่รอการช่วยเหลือ รักษ์ไทยจึงยื่นมือช่วยเหลือกลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถหล่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้”

มูลนิธิรักษ์ไทย ทำงานร่วมกับสตรีมานานกว่า 20 ปี. ซึ่งหนึ่งในโครงการที่เราทำร่วมกับเหล่าสตรี คือ โครงการชีวา ป่าดอย โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่ กลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่  แรกเริ่มเดิมทีรักษ์ไทยเข้าช่วยเหลือกลุ่มสตรีเหล่านีี้ในส่วนของการเสาะหาแหล่งจำหน่ายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่จากการที่ได้สัมผัสและทำงานร่วมกันเป็นเวลาหลายปี ทำให้รักษ์ไทยเห็นความไม่สอดคล้องของผลประกอบการกับทักษะความสามารถของกลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มรูปแบบ

ชีวิตนับร้อยฝากเอาไว้ในป่าในดอย

 

 

 

 

“กลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อเป็นแหล่งรายได้ และสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน จากการเพิ่มช่องทางด้านการตลาดและรายได้และได้พัฒนาการมีส่วนร่วมในการวางแผน จัดการ และตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมของกลุ่ม และยังได้รับการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาแผนธุรกิจ และการเชื่อมโยงกับกลุ่ม/เครือข่ายภายนอก โดยเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพเหนือกว่าเพื่อการพัฒนาแผนธุรกิจ โดยเรามีเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดการร่วมกันทำงาน จากหลายส่วนทั้ง ของตัวแทนภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ท้องถิ่น และเอกชนในระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างรายได้ของกลุ่มผู้หญิง”

 

จุดมุ่งหมาย

  • กลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพ เข้าถึงศักยภาพที่สูงขึ้นในด้านการตลาด รวมถึง การเข้าสังคม

 

วัตถุประสงค์

  • กลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • กลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์มีศักยภาพในการจัดการธุรกิจให้ยั่งยืน
  • เกิดเครือข่ายความร่วมมือของตัวแทนภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ท้องถิ่น และเอกชนในระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างรายได้ของกลุ่มผู้หญิง

 

ชื่อองค์กร : มูลนิธิรักษ์ไทย

ระยะเวลาการทำโครงการ : 1 ปี

งบประมาณการทำโครงการ : 2,300,000 THB approx.

สถานที่ : เชียงใหม่

บริจาคตอนนี้
1

Select your price

Cnatoque pena ibus et magnis dis parturient montes his achievement

2

Fill The Form

Cnatoque pena ibus et magnis dis parturient montes his achievemen

3

Donate causes

Cnatoque pena ibus et magnis dis parturient montes his achievemen

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

“เนื่องด้วยวิกฤตเศรษฐกิจ และ  การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ทำให้พืชผลทางการเกษตรไม่ออกดอกดอกผลตามที่เกษตรกรหวัง เกษตรกรหลายคนต้องปรับตัวให้อยู่รอดภายใต้สถานการณ์”

บริจาคตอนนี้

“เกิดเหตุไม่คาดฝัน ดินถล่ม บ้านห้วยขาบ จ.น่าน หลังฝนตกหนักตลอดคืนในพื้นที่ชุมชน ทำให้ดินชุ่มน้ำและรับน้ำไม่ไหว สไลด์ทับบ้านเรือนกว่า 4 หลัง มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 8 ราย”

บริจาคตอนนี้

“เด็กลูกแรงงานข้ามชาติหลายคน กำลังประสบปัญหาในการเข้าถึงการศึกษา ซึ่งขัดต่อสิทธิมนุษยชนที่ว่าด้วยการให้ มนุษย์ทุกคนต้องได้รับการศึกษา โดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา”

บริจาคตอนนี้
ความเห็นล่าสุด
    คลังข้อมูล
    หมวดหมู่