Press conference Project Kla-Tum-Dee

โครงการที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนยุติการรังแกในโรงเรียน ส่งเสริมพฤติกรรมจิตอาสากล้าเป็นฮีโร่ ช่วยเหลือผู้อ่อนแอกว่าให้ผ่านเหตุการณ์การถูกกลั่นแกล้งรังแก

READ MORE

Perspective

พบกับ คุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการ มูลนิธิรักษ์ไทย จะพาทุกท่านสัมผัสความรู้สึกแง่บวกของผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์ รวมถึงกลุ่มชายรักชาย และแรงงานข้ามชาติ
READ MORE

Open Project AIDS-Almost Zero

AIDS-Almost Zero’ ตั้งเป้ายุติเอดส์ในไทยภายในปี 2573 โดยภาครัฐและภาคประชาสังคมกว่า 30 องค์กร
READ MORE

Raks Thai Foundation and Ubon Ratchathani เปิดตัวโครงการ “ฮักข้าว”

ชี้แจงเปิดตัวโครงการ”ฮักข้าว” จังหวัดอุบลฯ ในงานท่านผู้ว่าราชการอุบลราชธานี ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ได้ใหเกียรติ์มาร่วมแถลงเปิดงานโครงการ ร่วมกับภาคีผูสนับสนุนโครงการ บริษัท John deere และ Mercy Corps ซึ่งเป็น Ngo USA.ร่วมในงานด้วย

READ MORE

20 Years “Raks Thai” Community Development-Opportunity

ต้องยอมรับว่าตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ของ “มูลนิธิรักษ์ไทย” ที่ดำเนินการสานต่องานขององค์กรแคร์นานาชาติ ในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง
READ MORE

Recent Comments
    Archives
    Categories