โครงการ รายละเอียด

help the victims of the landslide Local Nan Province

เมื่อเวลา 06.10 น.วันที่ 28 ก.ค. 2561 เกิดเหตุดินสไลท์ทับบ้านเรือนชาวบ้านชาวลวัวะบ้านห้วยขาบ ม.7 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน บ้านที่ถูกดินทับมีจำนวน 4 หลัง ประกอบด้วยบ้านเลขที่ 21( 1 คน) บ้านเลขที่ 29 ( 3 คน) บ้านเลขที่ 30 ( 1 คน) บ้านเลขที่ 67 ( 3 คน) ทั้งหมดอยู่ในบ้านห้วยขาบ มีผู้เสียชีวิต 1 เเละ อีก 7 คนสูญหาย เเละภายหลังพบว่าเสียชีวิตทั้งหมด 8 ราย เป็นเด็ก 2 เเละผู้ใหญ่ 6 ราย ทั้งนี้ เป็นเด็กผู้หญิงที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและการศึกษาผู้หญิง หรือ WE-NAN project 1 ราย มูลนิธิรักษ์ไทยได้รับผ่านครูในพื้นที่เเละยืนยันข้อมูลเเละเเจ้งเหตุภายใน 72 ชั่วโมง ผ่านระบบ Line communication (All Raksthai staffs and Lancome project) และสนับสนุนยากันยุงเบื้องต้นผ่านครู กศน.ที่ประจำอยู่บ้านห้วยขาบเเละลงพื้นที่ 31 ก.ค. เเละวันที่ 1 ส.ค. เเละสนับสนุนชุดอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวสำหรับ 65 ครัวเรือน พร้อมทั้งประเมินเร่งด่วน หรือ Rapid Assessment ทางรักษ์ไทยได้มีการช่วยหากิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ให้ผู้ประสบภัยได้มีรายได้ในเวลาที่ต้องอยู่ในศูนย์พักพิง เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมนี้สามารถช่วยลดความเครียด ทั้งนี้ยังสามารถสร้างรอยยิ้มเเละเพิ่มความหวังให้กับกลุ่มผู้ประสบภัยได้อีกด้วย

มูลนิธิรักษ์ไทยมุ่งสนับสนุนงานภัยพิบัติ เตรียมความพร้อมและฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ เราจะให้ความช่วยเหลือทันทีโดยใช้รูปแบบการสร้างเสริมพลังให้กับผู้ประสบภัย ตั้งเเต่หลังเกิดเหตุจนไปถึงการพัฒนาชุมชนให้กลับมาเเข็งเเรงอีกครั้ง โดยการทำแผนภัยพิบัติชุมชนอย่างมีส่วนร่วม สามารถร่วมบริจาคผ่าน QR code ในรูปภาพลำดับเเรก เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัย จะนำเงินที่ได้มาพัฒนาชุมชนให้เเข็งแรงเเละอยู่ได้อย่างมั่นคง

Because helps not wait

จุดประสงค์

เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูทั้งสภาพจิตใจเเละทางด้านอาชีพให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติ เเละจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในเวลาทีผู้ประสบภัยต้องอยู่ในศูนย์พักพิง ทางรักษ์ไทยได้มีการหากิจกรรมให้ผู้ประสบภัยทำในเวลาว่าง โดยการให้ผู้ประสบภัยเย็บกระเป๋าผ้า เพื่อเป็นการหารายได้ในระหว่างที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิง

ทั้งนี้ทางรักษ์ไทยยังมีแผนการพัฒนาชุมชนหลังจากเกิดภัยพิบัติทั้ง 3 ข้อนี้
1.เพื่อลดความเสี่ยงภัยต่อภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้นๆ
2.เพิ่มขีดความสามารถ ศักยภาพของชุมชนในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน
3.วางแผนเพื่อลดความเสี่ยงภัย เเละการรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น

ทำแผนภัยพิบัติชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ทั้ง 7 ข้อ
1.ชุมชนมีความเข้าใจถึงความเเตกต่างของ “ภัย” “ภัยพิบัติ” เเละ “ภัยพิบัติทางธรรมชาติ”
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทบทวนถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทบทวนถึงภัยพิบัติเเละพื้นที่ที่เสี่ยงภัยพิบัติ เเละพื้นที่ปลอดภัยในชุมชน
4.เพื่อคัดเลือกภัยพิบัติที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนเป้าหมาย
5.ชุมชนคัดเลือก เเละประเมินศักยภาพของชุมชน โอกาสเเละอุปสรรคต่อการ จัดการภัยพิบัติ
6.เพื่อวิเคราะห์หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันวิชาการที่มีส่วนเกี่ยวข้องเเละเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติของชุมชน
7.จัดทำแผนการจัดการภัยพิบัติของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้หญิง เด็กผู้หญิง ผู้ชายเเละเด็กผู้ชายในพื้นที่ จังหวัดน่าน อำเภอบ่อเกลือ ตำบลบ่อเกลือเหนือ หมู่ 7 บ้านห้วยขาบ

พื้นที่เป้าหมาย

จังหวัดน่าน อำเภอบ่อเกลือ ตำบลบ่อเกลือเหนือ

โครงการที่คล้ายกัน

Evaluation of the Livelihood Impact of Raks Thai’s Empowering Women and Children in Flood Recovery and Preparedness Projects in the 32 communities in Ayutthaya Province, Thailand

READ MORE