จิตอาสา  |  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์ |   สมาชิก   |  ข้อมูลโครงการ  |  เช็คอีเมล์
Th | En
มูลนิธิรักษ์ไทย
สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
 
เสริมพลัง
เพิ่มพลังให้ผู้ที่ขาดโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสุขภาพ ขาดโอกาสทางการศึกษา รายได้น้อยยากจน
อ่านต่อ...
 
สร้างเครือข่าย
จากบุคคลสู่ชุมชน จากชุมชนสู่สังคม มูลนิธิรักษ์ไทย เน้นการอยู่ร่วมกัน ยอมรับความหลากหลาย
อ่านต่อ...
 
รณรงค์นโยบาย
ด้วยการทำงานร่วมกับเครือข่าย ในระดับอาเซียน จนถึงระดับโลก มูลนิธิรักษ์ไทยในฐานะสมาชิก
อ่านต่อ...
ด่วน! ร่วมช่วยเหลือเร่งด่วน...ภัยพิบัติ น้ำท่วมภาคใต้ กว่า 5,000 ครัวเรือนอ่านทั้งหมด

 
 
รายการ Dream Journey เรื่องจริงยิ่งกว่าฝัน ของยี่สิบ

เมื่อครอบครัวต้องเหลืออยู่เพียง 3 พี่น้อง จึงเป็นหน้าที่ของพี่คนโตที่ต้องเสียสละทุกอย่างเพื่อปากท้องและอนาคตของน้องทุกคน พบกับความฝันของ "ยี่สิบ" พี่คนโตของดรีมเจอร์นีย์ที่ครั้งนี้เค้าฝั­นเพื่อครอบครัวที่รักที่สุด โดยมี น็อต อัครณัฐ อริยฤทธิ์วิกุล และ BANK วง CASH มาร่วมสานฝันของยี่สิบให้เป็นเรื่องจริงยิ­่งกว่าฝัน ในดรีมเจอร์นีย์ เรื่องจริงยิ่งกว่าฝัน ตอน "พี่คนโต" รายการ Dream Journey "เรื่องจริงยิ่งกว่าฝัน" เรียลลิตี้ของ 'เหล่าศิลปิน' กับภารกิจ 'เติมเต็มฝัน'ให้น้องๆ ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 เวลา 1 ทุ่มตรง ทางช่อง GMM 25
 


 
  อาสาสมัคร
  ทำกิจกรรม
  ฝึกงาน
  ประกวด ดาวโหลดสื่อ
  สมาชิกครอบครัวรักษ์ไทย
  จัดสอบราคาจัดจ้างผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
  ประกาศรับสมัครโครงการขนาดเล็ก:การทำงานร่วมกันเชิงนโยบายด้านเอดส์ 2559ประกาศรับสมัครโครงการขนาดเล็ก:การทางานร่วมกันเชิงนโยบายด้านเอดส์ 2559
  ประกาศสอบราคาจ้างที่ปรึกษาในหัวข้อ Effective Writing

อ่านทั้งหมด

 
  โครงการกล้าทำดี
  การพัฒนาเพื่อขยายเครือข่ายบริการภายในชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับผู้หญิงและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความ ไม่สงบและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้หญิงและเด็กมีความเข้มแข็งและสามารถเผชิญต่อผลกระทบทางด้านสังคม-เศรษฐกิจอันเกิดจากความรุนแรงและการก่อความไม่สงบทางการเมืองในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานข้ามชาติและการคุ้มครองทางสังคม
  โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบ RCC (RCC-Prevention)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติในภูมิภาคเอเซีย

อ่านทั้งหมด