จิตอาสา  |  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์ |   สมาชิก   |  ข้อมูลโครงการ  |  เช็คอีเมล์
Th | En
มูลนิธิรักษ์ไทย
สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
 
 
หน้าหลัก > รู้จักรักษ์ไทย > แคร์นานาชาติ
  รู้จักรักษ์ไทย : แคร์นานาชาติ
 
 

ในปี 2488 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 องค์การแคร์นานาชาติ ได้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยสงคราม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปยุโรป ต่อมาได้มีการรวมตัวเป็นองค์การแคร์นานาชาติประกอบด้วยประเทศต่างได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน นอร์เวย์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์ และมูลนิธิรักษ์ไทย โดยยังคงดำเนินงานต่อเนื่องเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศต่างกว่า 80 ประเทศทั่วโลก

 

มูลนิธิรักษ์ไทย ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแคร์นานาชาติ ในปี พ.ศ. 2546 และเป็นสมาชิกแคร์นานาชาติประเทศแรกที่มาจากประเทศกำลังพัฒนา ทั้งนี้องค์การแคร์นานาชาติประกอบด้วยสมาชิกจากประเทศต่างๆรวม 12 ประเทศในปัจจุบัน (กำลังขยายสมาชิกจากประเทศกำลังพัฒนามากขึ้น) ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน นอร์เวย์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย และประเทศไทย ดำเนินงานในด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และงานพัฒนาด้านต่างๆ ในกว่า 80 ประเทศทั่วโลก (อ่านเพิ่มเติมเรื่องแคร์นานาชาติ)

 
CARE International Secretariat
Address: 7-9 Chemin de Balexert 1219 Chatelaine Switzerland
Tel: +41-22-795-10-20
Fax: +41-22-795-10-29
Website: http://www.care-international.org
Contact person: Eva Lystad , Chairperson
  Dr. Robert Glasser, Secretary General
  Marcy Vigoda, Deputy Secretary General

 

CARE Canada
Address: 9 Gurdwara Road, Suite 200 Ottawa, Ontario K2E 7X6 Canada
Tel: 1-613-228-5600
Fax: 1-613-226-5777
E-mail: info@care.ca
Website: http://www.care.ca
Contact person: Kevin McCort, President/CEO

 

CARE Danmark (Denmark)
Address: Noerrebrogade 68B Postbrooks 698 DK-2200 Copenhagen N Danmark
Tel: + (45)-35-200-100
Fax: + (45)-35-36-88-78
E-mail: care@care.dk
Website: http://www.care.dk
Contact person: Niels Tofte, National Director

 

CARE Japan
Address: 2-3-2 Zoushigaya Toshima-Ku Tokyo 171-0032 Japan
Tel: 81-3-5950-1335
Fax: 81-3-5950-1375
E-mail: info@careintjp.org
Website: http://www.careintjp.org
Contact person: Katsuhiko Takeda, National Director

 

CARE Raks Thai (Thailand)
Address: 185 Pradipat RD. Soi Pradipat 6, Samsen Nai Phayathai, Bangkok 10400 Thailand
Tel: + (662)-265-6888
Fax: + (662)-271-4467
E-mail: info@raksthai.org
Website: http://www.raksthai.org
Contact person: Promboon Panitchpakdi, National Director

 

CARE Norge (Norway)
Address: Universitetsgt 12 0164 Oslo Norway
Tel: + (47)-22-99-26-00
Fax: + (47)-22-99-26-01
E-mail: care.norge@care.no
Website: http://www.care.no
Contact person: Torild Skogsholm, National Director
  Kjell Stokvik, National Director (Starting March 1, 2011)

 

CARE Nederland (Netherlands)
Address: Juffrouw Idastraat 11 2513 BE Den Haag The Netherlands
Tel: + (31)-70-310-50-50
Fax: + (31)-70-356-07-53
E-mail: general@carenederland.org
Website: http://www.carenederland.org
Contact person: Guus Eskens, National Director

 

CARE France
Address: CAP 19 13 rue Georges Auric 75019 Paris France
Tel: 33-1-53-19-89-89
Fax: 33-1-53-19-89-90
E-mail: info-care@carefrance.org
Website: http://www.carefrance.org
Contact person: Philippe Lévêque, National Director

 

CARE Deutschland (Germany)
Address: Dreizehnmorgenweg 6 D-53175 Bonn Deutschland
Tel: + (49)-228-975630
Fax: + (49)-228-975-63-51/53
E-mail: info@care.de
Website: http://www.care.de
Contact person: Anton Markmiller, National Director

 

CARE USA
Address: 151 Ellis Street, NE Atlanta, GA 30303-2440 USA
Tel: 1-404-681-2552, 1-800-521-CARE
Fax: 1-404-577-5977
E-mail: info@care.org
Website: http://www.care.org
Contact person: Helene D. Gayle, President and CEO

 

CARE International UK
Address: 9th Floor 89 Albert Embankment London SE1 7TP
Tel: +44-(0)207-091-6000
E-mail: info@careinternational.org
Website: http://www.careinternational.org.uk
Contact person: Geoffrey Dennis, National Director

 

CARE Österreich (Austria)
Address: Lange Gasse 30/4 1080 Wien Österreich
Tel: + 43 / 1 / 715-0-715-0
Fax: + 43 / 1 / 715-0-715-12
E-mail: care@care.at
Website: http://www.care.at
Contact person: Andrea Wagner-Hager, National Director

 

CARE Österreich (Austria) - Czeck Republic Office
Address: Jáchymova 2 110 00 Praha 1
Tel: (+420)-222-312-805
Website: http://www.care.cz

 

CARE Österreich (Austria) - Hungary Office
Address: 9400 Sopron Paprét 5. I/3 Hungary
Tel: (+36)-6-99-319-908
Website: http://www.care.hu

 

CARE Australia
Address: G.P.O. Box 2014 Canberra, ACT 2601 Australia
Tel: 61-26-279-0200
Fax: 61-26-257-1938
E-mail: info@careaustralia.org.au
Website: http://www.careaustralia.org.au
Contact person: Julia Newton-Howes, CEO

 

CARE India
Address: E-46 / 12 Okhla Industrial Area, Phase-2, New Delhi 110 020. India
Tel: 91.11.4910 1100 / 91.11. 4910 1101
Fax: 91.1.26385291 or 91.11.26385292
E-mail: musa@careindia.org
Website: http://careindia.org
Contact person: Dr. Muhammad Musa, CEO & Country Director
 
   รู้จักรักษ์ไทย
 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
 ความเป็นมา
 แคร์นานาชาติ
 คณะกรรมการบริหาร
 คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 คณะผู้บริหาร
 ทีมบริหารและงานฝ่ายต่างๆ
 รายชื่อเจ้าหน้าที่
 การกำกับดูแลมูลนิธิ
 ที่อยู่สำนักงานรักษ์ไทย

 
  อาสาสมัคร
  ทำกิจกรรม
  ฝึกงาน
  ประกวด ดาวโหลดสื่อ
  สมาชิกครอบครัวรักษ์ไทย