จิตอาสา  |  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์ |   สมาชิก   |  ข้อมูลโครงการ  |  เช็คอีเมล์
Th | En
มูลนิธิรักษ์ไทย
สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
 
 
หน้าหลัก > รู้จักรักษ์ไทย > คณะกรรมการบริหาร
  รู้จักรักษ์ไทย : คณะกรรมการบริหาร
 

 

     

 

 

 

ศ.นพ กระแส ชนะวงศ์ นายธรงวิท ทุมมานนท์ ดร.พรชัย ศรีประไพ
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการและเหรัญญิก
     
นายพร้อมบุญ  พานิชภักดิ์ นางดวงใจ อมาตยกุล นายพิภพ พฤกษมาศน์
กรรมการและเลขาธิการ กรรมการ กรรมการ
     
ดร.อริสรา กำธรเจริญ นางสาวสุพรทิพย์ ช่วงรังษี ดร.แกรี่ สุวรรณรัตน์
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
     
นางวรวรรณ ธาราภูมิ นายสัตยา ศรีอ่อน นายพงศธร เอื้อมงคลชัย
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
 
   รู้จักรักษ์ไทย
 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
 ความเป็นมา
 แคร์นานาชาติ
 คณะกรรมการบริหาร
 คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 คณะผู้บริหาร
 ทีมบริหารและงานฝ่ายต่างๆ
 รายชื่อเจ้าหน้าที่
 การกำกับดูแลมูลนิธิ
 ที่อยู่สำนักงานรักษ์ไทย

 
  อาสาสมัคร
  ทำกิจกรรม
  ฝึกงาน
  ประกวด ดาวโหลดสื่อ
  สมาชิกครอบครัวรักษ์ไทย