จิตอาสา  |  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์ |   สมาชิก   |  ข้อมูลโครงการ  |  เช็คอีเมล์
Th | En
มูลนิธิรักษ์ไทย
สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
 
 
หน้าหลัก > รู้จักรักษ์ไทย > การกำกับดูแลมูลนิธิ
  รู้จักรักษ์ไทย : การกำกับดูแลมูลนิธิ
 

มูลนิธิรักษ์ไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2540 เพื่อเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนสานต่อเจตนารมณ์ขององค์การแคร์นานาชาติประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการมา และพัฒนางานใหม่ๆที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ของประเทศ ชุมชนและคนด้อยโอกาส นพ.กระแส ชนะวงศ์ เป็นประธานคณะกรรมการปัจจุบัน และเป็นกรรมการก่อตั้งมูลนิธิฯ

มูลนิธิรักษ์ไทย ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแคร์นานาชาติ ในปี พ.ศ. 2546 นับว่าเป็นสมาชิกแคร์นานาชาติแรกที่มาจากประเทศกำลังพัฒนา แคร์นานาชาติประกอบด้วยประเทศต่างๆ ได้แก่ ออสเตรเลีย ออสเตรีย แคนาดา เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมัน นอร์เวย์ ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ดำเนินงานในด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และงานพัฒนาในกว่า 80 ประเทศทั่วโลก

 
   รู้จักรักษ์ไทย
 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
 ความเป็นมา
 แคร์นานาชาติ
 คณะกรรมการบริหาร
 คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 คณะผู้บริหาร
 ทีมบริหารและงานฝ่ายต่างๆ
 รายชื่อเจ้าหน้าที่
 การกำกับดูแลมูลนิธิ
 ที่อยู่สำนักงานรักษ์ไทย

 
  อาสาสมัคร
  ทำกิจกรรม
  ฝึกงาน
  ประกวด ดาวโหลดสื่อ
  สมาชิกครอบครัวรักษ์ไทย