จิตอาสา  |  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์ |   สมาชิก   |  ข้อมูลโครงการ  |  เช็คอีเมล์
Th | En
มูลนิธิรักษ์ไทย
สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
 
 
หน้าหลัก > เสริมพลัง
  เสริมพลัง

เสริมพลัง

เพิ่มพลังให้ผู้ที่ขาดโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสุขภาพ ขาดโอกาสทางการศึกษา รายได้น้อยยากจน มูลนิธิรักษ์ไทยยึดหลักสำคัญคือ การพัฒนาโดยให้ “ช่วยตนเอง กำหนด เลือก เข้าถึงโอกาส” เน้นกระบวนการเติมพลังสำหรับกลุ่มเป้าหมาย

 

เสริมพลังผู้หญิง

ในฐานะที่เป็นพลังสำคัญของในงานพัฒนา เพื่อให้มีความทัดเทียมในสังคม เคียงคู่กับผู้ชาย โดยเน้นการกระบวนการเสริมสร้างพลัง เสียงและทางเลือกของผู้หญิง

 

เทคนิคการพัฒนาที่เสริมพลังในบุคคล กลุ่ม และเครือข่าย โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และหาสาเหตุแก่นแท้ของปัญหา
รวมถึงการวิเคราะห์ทางเลือกด้วยตนเอง

 

ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ช่วยเหลือเด็กวัยประถม มัธยม ครอบครัวยากจน หรือผู้หญิงที่มีเชื้อเอชไอวี ต่างใช้กระบวนการ
เดียวกัน คือ การสำรวจและวิเคราะห์ตัวเอง การพัฒนาตนเอง และเน้นให้ตนเองเป็นจุดแรกในการแก้ไขปัญหา