จิตอาสา  |  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์ |   สมาชิก   |  ข้อมูลโครงการ  |  เช็คอีเมล์
Th | En
มูลนิธิรักษ์ไทย
สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
 
 
หน้าหลัก > รณรงค์นโยบาย
  รณรงค์นโยบาย

สู่นานาชาติ เชื่อมต่อประเด็นภูมิภาค และนานาชาติ

ด้วยการทำงานร่วมกับเครือข่าย ในระดับอาเซียน จนถึงระดับโลก มูลนิธิรักษ์ไทยในฐานะสมาชิกแคร์นานาชาติ ที่ทำงานในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก มีประเทศสมาชิก 12 ประเทศ อันรวมถึงประเทศไทย การนำองค์ความรู้จากนานาชาติสู่การวิเคราะห์ปัญหา
ในประเทศไทย และการนำเสนอบทเรียนและแนวทางการปฏิบัติที่ดีจากประเทศไทยสู่นานาชาติ

 

โดยให้ความสำคัญกับประเด็นภาวะระดับโลก อาทิ ปัญหาสภาวะโลกร้อน สุขภาพและการป้องกันโรคระบาดร้ายแรง และการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

 

ประเด็นแรงงานย้ายถิ่น อันเป็นประเด็นระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ มูลนิธิรักษ์ไทย และองค์กรภาคี นำประเด็นสุขภาพ การเข้าถึงการรักษาพยาบาล การเข้าถึงการคุ้มครองทางกฎหมาย เข้าสูเวทีระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้แก้ไขและเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย

 

มูลนิธิรักษ์ไทย เน้นการจัดการความรู้ การพัฒนาความรู้ และแลกเปลี่ยนในระดับสากล รวมทั้งการการทำงานวิจัยเพื่อ
เสริมองค์ความรู้ในงานพัฒนา