จิตอาสา  |  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์ |   สมาชิก   |  ข้อมูลโครงการ  |  เช็คอีเมล์
Th | En
มูลนิธิรักษ์ไทย
สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
 
 
หน้าหลัก > สมัครงาน > ตำแหน่งงานว่าง
  สมัครงาน : ตำแหน่งงานว่าง

     มูลนิธิรักษ์ไทย (ในฐานะสมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ) เป็นองค์การสาธารณกุศลที่ดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2522 ดำเนินโครงการในด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัย การจัดการทรัพยากรในชุมชน การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมในชุมชน งานด้านการศึกษาและงานป้องกันเอดส์และช่วยเหลือผู้ได้ผลกระทบ ต้องการรับเจ้าหน้าที่ร่วมงานดังนี้

 

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม

2. ประกันชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุกลุ่ม (เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามเงื่อนไข)

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เงินเดือน เดือนที่ 13

5. การปรับเงินเดือนประจำปี

6. สวัสดิการเยี่ยมไข้

7. สวัสดิการของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร

8. การจัดงาน / กิจกรรมกรณีครบเกษียณอายุ

9. สวัสดิการเงินกู้ (เงินกู้ฉุกเฉิน,เงินกู้เพื่อการศึกษา,เงินกู้ซื้อคอมพิวเตอร์,และสวัสดิการเงินกู้ซื้อที่อยู่อาศัย ธอส.)

 

หมายเหตุ :  ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์

เวลาเข้างาน :

07.00 - 16.00 น.

08.00 - 17.00 น.

09.00 - 18.00 น.


ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
Project Accounting Officer 1 ตำแหน่้ง รายละเอียด
Senior program officer (Malaria Project) 1 ตำแหน่้ง รายละเอียด
ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงาน (เฉพาะ CV/Resume) ระบุตำแหน่งที่สมัคร พื้นที่ปฏิบัติงานที่สนใจ และอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง
ส่งมายัง : มูลนิธิรักษ์ไทย 185 ถ.พหลโยธิน ซอย 11 แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

E-mail: humanresource@raksthai.org , Website: www.raksthai.org