จิตอาสา  |  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์ |   สมาชิก   |  ข้อมูลโครงการ  |  เช็คอีเมล์
Th | En
มูลนิธิรักษ์ไทย
สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
 
 ร่วมบริจาค

 

ไม่มีการให้ใดยิ่งใหญ่กว่า...
การปลูกฝังให้คนคิดเป็น และรู้จักการพึ่งพาตนเอง

ในสังคมชนบทของประเทศไทย ภาพที่เราเห็นจนชินตาคงหนีไม่พ้นภาพของคนๆ หนึ่งเกิดในครอบครัวที่ยากไร้..ทำให้ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ... เมื่อไม่มีความรู้ก็ไม่มีอาชีพที่มั่นคง... ทำให้ไม่มีเงินเพียงพอ.. เมื่อไม่มีเงินก็ไม่มีค่ารักษาพยาบาลยามป่วยไข้ ลูกๆ ก็ไม่ได้เรียนหนังสือ

เพื่อแก้ไขปัญหาความยากไร้ และด้อยโอกาสของชาวชนบทไทยอย่างยั่งยืน มูลนิธิรักษ์ไทย..จึงปลูกฝังให้คนคิดเป็นและพร้อมที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเอง และเป็นอีกกลไกหนึ่งในการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่สังคมที่ดี