จิตอาสา  |  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์ |   สมาชิก   |  ข้อมูลโครงการ  |  เช็คอีเมล์
Th | En
มูลนิธิรักษ์ไทย
สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
 
หน้าหลัก > จิตอาสา
จิตอาสา
งานเด็กและเยาวชน
จากแววตาที่อยู่บนใบหน้าของเด็ก ๆ สามารถสื่อถึงความรู้สึกที่บริสุทธิสดใส สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้บอกถึงความสุขแท้จริงเพื่อส่งผ่านความรู้สึกและรอการเติมเต็มในสิ่ง ที่ขาดหายจากผู้ที่เกี่ยวข้อง หากแต่สิทธิและเสรีภาพที่เด็ก ๆ ได้รับในปัจจุบัน ถูกประเมินค่าและขีดเส้นจากผู้ใหญ่ในสังคมทั้งสิ้น...
สิ่งแวดล้อม
ป่าต้นน้ำในภาคเหนือ นอกจากจะเป็นภูมิประเทศที่มีเสน่ห์และสวยงาม ที่สุดของประเทศ ยังเปรียบเสมือนสายธารที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยเกือบทั้งประเทศ ทุกอุปโภคบริโภค บริโภคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เกษตร อุตสาหกรรม หรือแม้แต่หล่อเลี้ยงกรุงเทพฯ คนต้นน้ำ มีป่าเป็นที่พึ่ง ในการดำรงชีพ และมักจะถูกกล่าวหาว่าว่าเป็นต้นเหตุของการทำลายป่า...
รายงานจากอาสามัคร
มูลนิธิรักษ์ไทย ได้ดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ ปี พ.ศ. 2547 และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสงขลาในปี พ.ศ. 2548 รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและสร้างความพร้อมก่อนเกิดภัย การฝึกซ้อมเพื่อเตรียมรับมือภัย และการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในระยะวิกฤติ และระยะฟื้นฟูจากภัยพิบัติ...

 
  อาสาสมัคร
  ทำกิจกรรม
  ฝึกงาน
  ประกวด ดาวโหลดสื่อ
  สมาชิกครอบครัวรักษ์ไทย