จิตอาสา  |  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์ |   สมาชิก   |  เช็คอีเมล์
Th | En
มูลนิธิรักษ์ไทย
สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
 
เสริมพลัง
เพิ่มพลังให้ผู้ที่ขาดโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสุขภาพ ขาดโอกาสทางการศึกษา รายได้น้อยยากจน
อ่านต่อ...
 
สร้างเครือข่าย
จากบุคคลสู่ชุมชน จากชุมชนสู่สังคม มูลนิธิรักษ์ไทย เน้นการอยู่ร่วมกัน ยอมรับความหลากหลาย
อ่านต่อ...
 
รณรงค์นโยบาย
ด้วยการทำงานร่วมกับเครือข่าย ในระดับอาเซียน จนถึงระดับโลก มูลนิธิรักษ์ไทยในฐานะสมาชิก
อ่านต่อ...
สู้กับธรรมชาติ ด้วยธรรมชาติอ่านทั้งหมด

 
 
เกมกำแพงซ่าสไตรก์ 15 กุมภาพันธ์ 2557

เมื่อ คุณแจ๊ส ชวนชื่น กับคุณแจง (ภรรยา) และคุณเพชรจ้า กับคุณนิวเคลียร์ มาร่วมเล่มเกมการกุศล บริจาคเงินรางวัลให้มูลนิธิรักษ์ไทย ความใจบุญและความสนุกก็เกิดขึ้น ในรายการเกมกำแพงซ่าสไตรก์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ทางช่อง 7
 


 

 
  อาสาสมัคร
  ทำกิจกรรม
  ฝึกงาน
  ประกวด ดาวโหลดสื่อ
  สมาชิกครอบครัวรักษ์ไทย
  จากใต้สู่กรุงศรีฯ
  โครงงานอุโมงค์ผัก
  แรงงานข้ามชาติต้องเผชิญกับความเสี่ยงสูงในการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย

อ่านทั้งหมด

 
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานข้ามชาติและการคุ้มครองทางสังคม
  84 พรรษา 84 โรงเรียน ทำดีถวายในหลวง
รายละเอียดโครงการ 84 พรรษา 84 โรงเรียน ทำดีถวายในหลวง เด็กไทยจำนวนมากยังไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา
  โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบ RCC (RCC-Prevention)

อ่านทั้งหมด