จิตอาสา  |  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์ |   สมาชิก   |  เช็คอีเมล์
Th | En
มูลนิธิรักษ์ไทย
สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
 
เสริมพลัง
เพิ่มพลังให้ผู้ที่ขาดโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสุขภาพ ขาดโอกาสทางการศึกษา รายได้น้อยยากจน
อ่านต่อ...
 
สร้างเครือข่าย
จากบุคคลสู่ชุมชน จากชุมชนสู่สังคม มูลนิธิรักษ์ไทย เน้นการอยู่ร่วมกัน ยอมรับความหลากหลาย
อ่านต่อ...
 
รณรงค์นโยบาย
ด้วยการทำงานร่วมกับเครือข่าย ในระดับอาเซียน จนถึงระดับโลก มูลนิธิรักษ์ไทยในฐานะสมาชิก
อ่านต่อ...
โครงการกล้าทำดี เพื่อลดความรุนแรงในเด็กอ่านทั้งหมด

 
 
AXA groups และ CARE France ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ

AXA groups และ CARE France ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทย และชาวบ้านในชุมชนบ้านสามสบบน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อช่วยเหลือให้ชาวบ้านสามารถจัดการบริหารน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 


 

 
  อาสาสมัคร
  ทำกิจกรรม
  ฝึกงาน
  ประกวด ดาวโหลดสื่อ
  สมาชิกครอบครัวรักษ์ไทย
  โครงการประกวดคลิปวิดีโอสารคดีสั้น
  จำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการชุมชนมีสุข (ข้าวซ้อมมือ-กาแฟอราบิก้า)
  ชวนบริจาคหนังสือภาษาอังกฤษ กับโครงการ English...Teach a child

อ่านทั้งหมด

 
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานข้ามชาติและการคุ้มครองทางสังคม
  84 พรรษา 84 โรงเรียน ทำดีถวายในหลวง
รายละเอียดโครงการ 84 พรรษา 84 โรงเรียน ทำดีถวายในหลวง เด็กไทยจำนวนมากยังไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา
  โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบ RCC (RCC-Prevention)

อ่านทั้งหมด