จิตอาสา  |  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์ |   สมาชิก   |  เช็คอีเมล์
Th | En
มูลนิธิรักษ์ไทย
สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
 
เสริมพลัง
เพิ่มพลังให้ผู้ที่ขาดโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสุขภาพ ขาดโอกาสทางการศึกษา รายได้น้อยยากจน
อ่านต่อ...
 
สร้างเครือข่าย
จากบุคคลสู่ชุมชน จากชุมชนสู่สังคม มูลนิธิรักษ์ไทย เน้นการอยู่ร่วมกัน ยอมรับความหลากหลาย
อ่านต่อ...
 
รณรงค์นโยบาย
ด้วยการทำงานร่วมกับเครือข่าย ในระดับอาเซียน จนถึงระดับโลก มูลนิธิรักษ์ไทยในฐานะสมาชิก
อ่านต่อ...
คู่มือการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรค Ebola ในประเทศไทยอ่านทั้งหมด

 
 
สกู๊ปสัมภาษณ์คุณวันนา เรื่องศูนย์เด็ก ในรายการคริสเดลิเวอรี่

สกู๊ปสัมภาษณ์คุณวันนา ศรีงาม ครูประจำศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยท่าฉลอม มูลนิธิรักษ์ไทย สำนักงานสมุทรสาคร เรื่องการให้ความรู้แก่เด็กผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ ออกอากาศในรายการคริสเดลิเวอรี่ เวลา 14.30 น. ทางช่อง 5 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2557
 


 

 
  อาสาสมัคร
  ทำกิจกรรม
  ฝึกงาน
  ประกวด ดาวโหลดสื่อ
  สมาชิกครอบครัวรักษ์ไทย
  “ฉันก้าว ฉันเดิน ฉันเปลี่ยน”
  เด็กกล้าทำดี- Everybody can be a Hero
  จำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการชุมชนมีสุข (ข้าวซ้อมมือ-กาแฟอราบิก้า)

อ่านทั้งหมด

 
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานข้ามชาติและการคุ้มครองทางสังคม
  84 พรรษา 84 โรงเรียน ทำดีถวายในหลวง
รายละเอียดโครงการ 84 พรรษา 84 โรงเรียน ทำดีถวายในหลวง เด็กไทยจำนวนมากยังไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา
  โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบ RCC (RCC-Prevention)

อ่านทั้งหมด