จิตอาสา  |  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์ |   สมาชิก   |  ข้อมูลโครงการ  |  เช็คอีเมล์
Th | En
มูลนิธิรักษ์ไทย
สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
 
 
หน้าหลัก > กิจกรรม > ชุมชนจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ ตอนที่ 2
  กิจกรรม : ชุมชนจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ ตอนที่ 2
  ชุมชนจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ ตอนที่ 2
 
การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ ตอนที่ 2 บทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติในภูมิภาคเอเซีย: จากบทเรียนที่ได้จากการสังเกตการณ์สู่บทเรียนที่ได้จากประสบการณ์ตรง ดำเนินงานโดยมูลนิธิรักษ์ไทย สนับสนุนโดย ESCAP