จิตอาสา  |  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์ |   สมาชิก   |  ข้อมูลโครงการ  |  เช็คอีเมล์
Th | En
มูลนิธิรักษ์ไทย
สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
 
 
หน้าหลัก > กิจกรรม > รวมภาพกิจกรรมเด็กกล้าทำดี
  กิจกรรม : รวมภาพกิจกรรมเด็กกล้าทำดี
  รวมภาพกิจกรรมเด็กกล้าทำดี
 
 
  โครงงานกุ๊กตัวน้อย ของนักเรียนโรงเรียนจอเบาะ จังหวัดนราธิวาส
 
  กิจกรรมเพาะเห็ด ของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส
 
  โครงงานปลูกผักคะน้าพืชสวนครัว ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ จังหวัดชัยภูมิ
 
  กิจกรรมการศึกษาระบบนิเวศน์ในป่าชุมชน ของเด็กๆ โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ จังหวัดอุบลราชธานี
 
  กิจกรรมหัวใจสีเขียว โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาบ้านแม่สะต๊อบ จังหวัดเชียงใหม่
 
  โครงงานเลี้ยงปลาในกระชัง โรงเรียนบ้านนากลาง
 
  โครงงานกุ๊กตัวน้อย ของนักเรียนโรงเรียนอิโยะ จังหวัดนราธิวาส
 
  โครงงานกรองน้ำสะอาด ของนักเรียนโรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ จังหวัดปัตตานี
 
  โครงงานสวนครัวอาหารกลางวัน ของเด็กๆ จังหวัดอุบลราชธานี
 
  โครงงานดีเจน้อย ของนักเรียนโรงเรียนวัดตะบองฯ จ.อยุธยา