จิตอาสา  |  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์ |   สมาชิก   |  ข้อมูลโครงการ  |  เช็คอีเมล์
Th | En
มูลนิธิรักษ์ไทย
สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
 
 
หน้าหลัก > กิจกรรม >
  กิจกรรม :
ขอเชิญร่วมงาน “พลังสันติภาพ ผู้หญิงสามจังหวัดชายแดนใต้” เนื่องในวันสตรีสากล

 

 กำหนดการ

วันที่ 13-16 มีนาคม 2556:

นิทรรศการภาพถ่าย “พลังสันติภาพ ผู้หญิงสามจังหวัดชายแดนใต้” และมุมผลิตภัณท์ผู้หญิงจากภาคใต้ สาธิตและกินฟรีชาชัก ณ โซน เอเทรียม 2 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ 
  

 

วันที่ 13 มีนาคม: 

13.00-15.10

เปิดตัวนิทรรศการภาพถ่าย “พลังสันติภาพ ผู้หญิงสามจังหวัดชายแดนใต้

กล่าวรายงานโดย คุณสุนทรีย์ แรงกุศล ผู้อำนวยการองค์การอ๊อกแฟม

พิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายโดย H.E. Mark Kent เอกอัครราชทูตประเทศอังกฤษ

วีดีโอแนะนำช่างภาพและเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับภาพถ่ายกับ คุณอนุชัย แสงการุณภู่ทอ คุณจิระนันท์ พิตรปรีชาและคุณ ทวีชัย เจาวัฒนา 

 

วันที่ 14 มีนาคม: 

16.30   การแสดงระบำรอเง็ง โดย ผู้หญิงสามจังหวัดชายแดนใต้
16.40   การแสดงตาลีกีปัส โดย ผู้หญิงสามจังหวัดชายแดนใต้   
16.50   สาธิตการชงชา “ชาชักแต่คนไม่ชัก”
17.00   เสวนากับเจ้าของภาพถ่าย “วิถีวานีตา” โดย มูลนิธิรักษ์ไทย กับช่างภาพอิสระ
18.30  การแสดงดิเกร์ปุตตรี เป็นศิลปะการรำร่วมสมัย วิถีวัฒนธรรม แบบมุสลิม โดย เยาวชนหญิง 3 จังหวัดภาคใต้
19.00   การแสดงปัญจสีละ โดยกลุ่มเยาวชน

 

วันที่ 15 มีนาคม
 

09.30 น.  รวมพลหน้าศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์

10.00 น.  รวมพลังหญิงกล่าวปฎิญาณวันสตรีสากล 2556 ณ บริเวณหน้าศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์

10.30 น.   ประธานพิธี รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี ศันสนีย์ นาคพงศ์ เดินทางมาถึงบริเวณงาน

11.00 น   กล่าวรายงานโดย คุณ พร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย และ  คุณ ธนวดี ท่าจีน ผู้อำนวยการ มูลนิธิเพื่อนหญิง

11.15 น.  บทบาทของสหภาพยุโรปในการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้    โดย Mr. Attila Nyitrai, Deputy Head of Delegation  

11.25 น. กล่าวเปิดงานโดย รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี ศันสนีย์ นาคพงศ์

11.35 น. การแสดงดิเกร์ปุตตรี เป็นศิลปะการรำร่วมสมัย วิถีวัฒนธรรม แบบมุสลิมโดย เยาวชนหญิง 3 จังหวัดภาคใต้

11.45 น.  การแสดงระบำรอเง็ง โดย ผู้หญิงสามจังหวัดชายแดนใต้

 

 

12.00 น.  การแสดงตาลีกีปัส โดย ผู้หญิงสามจังหวัดชายแดนใต้

13.00 -13.45 น.  เสวนาผู้หญิงเดินทางมาเล่า “วิถีผู้หญิงที่หลากหลายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” (1) 

คุณรอซีดะห์ ปูซู บทบาทในการตัดสินใจและร่วมทำงานพัฒนาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

คุณนุชรีย์ อับดุลคานาน “ผู้หญิงกับงานพัฒนา”

คุณมาเรียม โสะ  “ผู้หญิงต้องเข้มแข็งและพึ่งตนเอง”

คุณซูไบด๊ะห์ ดอเลาะ  “ผู้หญิงกับสันติภาพ” 

ดำเนินรายการ โดย  คุณณาตยา แวววีรคุปต์ จาก TPBS       

13.45 -14.30 น.  เสวนาผู้หญิงเดินทางมาเล่า “วิถีผู้หญิงที่หลากหลายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” (2) 

คุณละม้าย มานะการ “ผู้หญิงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ”

คุณนาฟีซะห์ หะยีดอเล็ง “ผู้หญิงกับการเข้าถึงบริการสุขภาพ”

คุณนูรอัยมี อุมา  “ผู้หญิงกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม”

คุณฉลวย บุญเพชรศรี  ครูต้องทำหน้าที่“ความเป็นธรรมในเรื่องเงินเยียวยา”

ดำเนินรายการ โดย  คุณณาตยา แวววีรคุปต์ จาก TPBS   

14.30-15.00 การแสดงดนตรี unplugged เอ้ นิติกุล กับเพลงกำลังใจเพื่อผู้หญิง

15.00-15.50 ปาฐกถา “เธอ...ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง” ส่งต่อพลังกำลังใจสู่ผู้หญิง คุณ รสนา โตสิตระกูล  วุฒิสมาชิกหญิง 

15.50-16.00      การแสดงดิเกร์ปุตตรี เป็นศิลปะการรำร่วมสมัย วิถีวัฒนธรรม แบบมุสลิม
โดย เยาวชนหญิง 3 จังหวัดภาคใต้

 

 

16.00-17.00 เสวนา "โรงเรียนหนูอยู่ไหน: การเรียนรู้นอกห้องเรียนในสามจังหวัดภาคใต้"

คุณ นุรดี ลาเต๊ะ   มูลนิธิรักษ์ไทย

ดญ.นาอีละห์มูลูคารี  โรงเรียน อนุบาลแสงสันติปอซัน จ.ปัตตานี

ดญ.นูรฟิรดาวส์ ซารีเดะ  โรงเรียน อนุบาลแสงสันติปอซัน จ.ปัตตานี

คุณ สาลีฮาห์ เจ๊ะเละ  โรงเรียน อนุบาลแสงสันติปอซัน จ.ปัตตานี

นางสาว สุมิตตา สุพิทักษ์  โรงเรียนสุคิรินวิทยา จ. นราธิวาส

คุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ มูลนิธิรักษ์ไทย

ดำเนินรายการโดย คุณภูมิใจ ไกรสินธุ์

17.00-17.45 ฟังดนตรีสบายๆ สไตส์หวานซึ้งกับสุดเพลงฮิตของ ลุลา (คุณ กันยารัตน์ ติยะพรไชย)  

การแสดง สิละ ดนตรีสด ศิลปะการป้องกันตัว วิถีวัฒนธรรม แบบมุสลิมเด็ก  โดย เยาวชนหญิง 3 จังหวัดภาคใต้
 


วันที่ 16 มีนาคม 2556


13.00-14.20 เสวนากับเจ้าของภาพ “พลังสันติภาพ ผู้หญิงสามจังหวัดชายแดนใต้” (1)

คุณวินัย ดิษฐจร ช่างภาพอิสระ วิทยากร

คุณหัสชัย บุญเนือง  ช่างภาพ นักเขียนสารคดี บรรณาธิการ

คุณวันชัย พุทธทอง          ช่างภาพ นักข่าวอิสระ บล็อกเกอร์ ประจำภาคใต้

คุณสมศักดิ์ ล่ำพงศ์พันธุ์   ช่างภาพ นักเขียนสารคดี

คุณอธิษฐ์ พีระวงศ์เมธา   ช่างภาพอิสระ

ดำเนินรายการ โดย คุณ จิระนันท์ พิตรปรีชา ผู้ก่อตั้งกลุ่มสห+ภาพ

14.20-15.20 เสวนากับเจ้าของภาพ “พลังสันติภาพ ผู้หญิงสามจังหวัดชายแดนใต้” (2)

คุณคัทลียา จารุทวี           ช่างภาพอิสระ

คุณวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง  ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร นิตยสาร สารคดี

คุณ ทวีชัย เจาวัฒนา   กรรมการมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย
ดำเนินรายการ โดย คุณ Paramet Bhuto 

 

ภายในบริเวณงานโดยภาพรวม 
 

1. นิทรรศการภาพถ่ายกว่า 100 ภาพ จากช่างภาพมืออาชีพและสมัครเล่นกว่า10 คน ในหัวข้อ
“วิถีวานีตา และ พลังสันติภาพ ผู้หญิง สาม จังหวัดชายแดนใต้”

2. โครงงานเด็กๆ ในประเด็น “โครงงานชีวิต”

3. ตลาดนัดวิถีชีวิตผู้หญิงในชุมชนแม่ม่าย กลุ่มผู้หญิงในพื้นที่นำผลิตภัณท์สินค้า อาหารจากพื้นที่มาขายร่วมกับกลุ่มผู้หญิงในภาคอื่นๆ มีมุมสาธิตการทำขนมดอกจอก ขนมโค ขนมกะโป๊ะ โรตี ข้าวยำ ปูโล๊ะซามา (ข้าวเหนียวหน้ากุ้ง) ชาชักเด็ก ขนมต้มใบกะพ้อ, ผลิตภัณท์ผ้าบาเต๊ะ ผ้าบาติก โดย กลุ่มชอแม กลุ่มยะลิ่ง (กระเป๋า เสื้อกางเกง ผ้าพันคอ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าคลุมผม)

4.สาธิตการดื่มกินอย่างมีศิลปะกับชาชัก โรตีกรอบ อร่อยหยด                          

5.การแสดงศิลปะวัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนใต้

6.ตู้ไปรณีย์ “ ความรัก ความหวัง และกำลังใจ” หยอดส่งไปรณียบัตรให้กำลังใจคนสามจังหวัดภาคใต้ได้

 

 กิจกรรมพิเศษ
   
โครงการกล้าทำดี เพื่อลดความรุนแรงในเด็ก
 
   
การเดินทางของเหรียญบาท ตอน เงินบริจาคไปไหน?
 
   
ร่วมสนับสนุน "โครงการกล้าทำดี" เพื่อยุติการรังแกในโรงเรียน
 
 กิจกรรม
  สื่อ
  คลิปเสียง
  สิ่งพิมพ์
  รูปภาพ
วิดีโอ
  ข่าวสารรักษ์ไทย
 
เรื่องราว
โฆษณาทีวี
โฆษณาวิทยุ

 
  อาสาสมัคร
  ทำกิจกรรม
  ฝึกงาน
  ประกวด ดาวโหลดสื่อ
  สมาชิกครอบครัวรักษ์ไทย