จิตอาสา  |  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์ |   สมาชิก   |  ข้อมูลโครงการ  |  เช็คอีเมล์
Th | En
มูลนิธิรักษ์ไทย
สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
 
 
หน้าหลัก > โครงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานข้ามชาติและการคุ้มครองทางสังคม
โครงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานข้ามชาติและการคุ้มครองทางสังคม
ภาพรวมโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย : แรงงานข้ามชาติ จากประเทศกัมพูชา ลาว พม่า

 

ความสำคัญของโครงการ
แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย 3 ล้านคน ส่วนใหญ่หลบหนีเข้าเมือง สถานะการเข้าเมืองประกอบกับความยากจน และการไม่รู้ภาษาไทย ทำให้คนเหล่านี้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ผลกระทบแรงงานไทย จะไม่มีโอกาสแข่งขัน นอกจากนั้นอาจจะเกิดผลกระทบด้านการค้าระหว่างประเทศที่เน้นการไม่เอาเปรียบแรงงาน

 

วัตถุประสงค์
เป้าหมายระยะยาว ลดการเอาเปรียบด้านแรงงาน และการเลือกปฎิบัติต่อแรงงานข้ามชาติ ใน 5 จังหวัด พื้นที่ของโครงการ
เป้าหมายทันที
1. ให้ความรู้แรงงานด้านกฎหมาย สิทฺธิและหน้าที่
2. พัฒนากลไกประสานงานระดับจังหวัด และให้มีการคุ้มครองแรงงานเมื่อถูกละเมิดสิทธิ
3. พัฒนาความร่วมมือกับนายจ้าง

 

กิจกรรม
กิจกรรมสำคัญ
ภายใต้วัตถุประสงค์ข้อแรก โครงการได้ทำการอบรมอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติ ให้ความรู้เรื่อง กฎหมายแรงงาน การป้องกันอุบัติเหตุในการทงาน และได้ทำการอบรมแรงงานโดยตรง ตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 ได้มีการตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด ในทั้ง 5 จังหวัดเป็นประธานของคณะทำงาน ซึ่งมีบางจังหวัดที่ผู้ว่าราชการมอบหมายให้ รองผู้ว่าเข้าร่วมนอกจากนั้นได้มีการจัดคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อช่วยเหลือติดตามแรงงาน

 

ตารางกำหนดการ
15 พ.ย. ประชุมนายจ้าง และความเห็นด้านการจดทะเบียนรายใหม่

 

ติดต่อ
คุณต้องพิศ กทม
คุณอารมณ์ ภาคกลาง
คุณนาตยา ภาคใต้
อีเมล์ : Migrantrights@raksthai.org

 

แหล่งทุน
สหภาพยุโรป

แผนที่
 
 
ที่อยู่
โครงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานข้ามชาติและการคุ้มครองทางสังคม

บทความ
สื่อ
คลิปเสียง 
อ่านทั้งหมด
รูปภาพ 
อ่านทั้งหมด
 กิจกรรมพิเศษ
   
โครงการกล้าทำดี เพื่อลดความรุนแรงในเด็ก
 
   
การเดินทางของเหรียญบาท ตอน เงินบริจาคไปไหน?
 
   
ร่วมสนับสนุน "โครงการกล้าทำดี" เพื่อยุติการรังแกในโรงเรียน
 
 กิจกรรม
  สื่อ
  คลิปเสียง
  สิ่งพิมพ์
  รูปภาพ
วิดีโอ
  ข่าวสารรักษ์ไทย
 
เรื่องราว
โฆษณาทีวี
โฆษณาวิทยุ

 
  อาสาสมัคร
  ทำกิจกรรม
  ฝึกงาน
  ประกวด ดาวโหลดสื่อ
  สมาชิกครอบครัวรักษ์ไทย