จิตอาสา  |  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์ |   สมาชิก   |  ข้อมูลโครงการ  |  เช็คอีเมล์
Th | En
มูลนิธิรักษ์ไทย
สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
 
 
หน้าหลัก > 84 พรรษา 84 โรงเรียน ทำดีถวายในหลวง
84 พรรษา 84 โรงเรียน ทำดีถวายในหลวง
ภาพรวมโครงการ

84 พรรษา 84 โรงเรียน ทำดีถวายในหลวง

เด็กไทยจำนวนมากยังไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษามากกว่า 10 ปีที่ประเทศไทยได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาจนเกิดผลสำเร็จตามสมควร และรัฐบาลชุดปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ ด้วยการมีนโยบายเรียนฟรี แต่ยังคงมีเด็กอีกเป็นจำนวนมากในประเทศไทยที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษา จากข้อมูลของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่าในแต่ละปีมีเด็กที่ลาออกกลางคันมากกว่า 100,000 คนและอีก 7,000 คนไม่ได้รับการศึกษาใดๆเลย นอกจากนี้ยังพบว่าโรงเรียนอีก 591 แห่งทั่วประเทศไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพโรงเรียน และเด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนยากจนในชนบทที่ห่างไกล

 

เมื่อความยากจนกับการศึกษามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด การช่วยเหลือเด็กเพียงเพื่อให้เรียนจบจึงไม่เพียงพอ แต่ควรเสริมด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความเข้าใจตนเองและชุมชน และพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการประกอบอาชีพเพื่อการแก้ไขปัญหาของตนและครอบครัว เด็กจะได้เรียนจนจบ และมีเครื่องมือในการคิดและปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาที่จะทำให้เด็กและครอบครัวสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้ในอนาคต

 

โครงการ 84 พรรษา 84 โรงเรียนทำดีถวายในหลวง เป็นโครงการ 3 ปี ที่มูลนิธิรักษ์ไทยจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัวฯ เจริญพระชนมายุ 84 พรรษาในปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์จัดสรรโอกาสให้เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ให้กลายเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีความคิดเป็นของตัวเอง ผ่านการทำโครงงานขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเด็กและความเป็นอยู่ในชุมชนและส่งเสริมอาชีพทางเลือก เพื่อให้เด็กสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ เพื่อมอบโอกาสสร้างอนาคตที่ดีให้เด็กไทยในพื้นที่ห่างไกล

 

แผนที่
 
 
ที่อยู่
84 พรรษา 84 โรงเรียน ทำดีถวายในหลวง

บทความ
 กิจกรรมพิเศษ
   
โครงการกล้าทำดี เพื่อลดความรุนแรงในเด็ก
 
   
การเดินทางของเหรียญบาท ตอน เงินบริจาคไปไหน?
 
   
ร่วมสนับสนุน "โครงการกล้าทำดี" เพื่อยุติการรังแกในโรงเรียน
 
 กิจกรรม
  สื่อ
  คลิปเสียง
  สิ่งพิมพ์
  รูปภาพ
วิดีโอ
  ข่าวสารรักษ์ไทย
 
เรื่องราว
โฆษณาทีวี
โฆษณาวิทยุ

 
  อาสาสมัคร
  ทำกิจกรรม
  ฝึกงาน
  ประกวด ดาวโหลดสื่อ
  สมาชิกครอบครัวรักษ์ไทย