จิตอาสา  |  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์ |   สมาชิก   |  ข้อมูลโครงการ  |  เช็คอีเมล์
Th | En
มูลนิธิรักษ์ไทย
สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
 
 
หน้าหลัก > รู้จักรักษ์ไทย > ที่อยู่สำนักงานรักษ์ไทย
  รู้จักรักษ์ไทย : ที่อยู่สำนักงานรักษ์ไทย

สำนักงาน
ภาคกลาง
ลำดับ สำนักงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร แผนที่
1 กรุงเทพฯ  185 ซ.ประดิพัทธ์6 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 02-2656888  02-2714467  Google Map
2 สมุทรปราการ 80/403 ซอย 45 หมู่บ้านทิพวัลย์ 1 ถ.เทพารักษ์
ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

02-3801123

02-3801631

02-3801124 -
3 สมุทรสาคร 25/21 ถ.สหกรณ์ ต.บางหญ้าแพรก
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
034-434828-30 034-434828-30 -
4 ประจวบคีรีขันธ์ ถ.เทศบาลบำรุง ต.ประจวบคีรีขันธ์
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
032-604424 032-604424 -
5 อยุธยา 1/22 หมู่ 5 ต.ท่าวาสุกรี
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 13000
035-742610 035-742852 Google Map

 

ภาคตะวันออก
ลำดับ สำนักงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
1

ตราด

5/18 หมู่ 5  ต.หาดเล็ก
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
039-544464 039-544464
2 ตราด 998 ถ.ชลประทาน ต.วังกระแจะ
อ.เมือง จ.ตราด  23000
039-521080 039-525293

 

ภาคเหนือ
ลำดับ สำนักงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
1   เชียงใหม่   113/9 ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง ต.ท่าศาลา
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

053-246782

053-247695

053-308169

053-246782

053-247695

053-308169

2 แม่แจ่ม 136 หมู่ 9 บ้านนาเรือน ต.ท่าผา
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270

053-828334

053-828128

053-828334
3 พะเยา 231 หมู่.14 ต.ท่าวังทอง
อ.เมือง จ.พะเยา 56000
054-485811 054-485811
4 ภูคา 212/9 หมู่ 7 บ้านร้องแง ต.วรนคร
อ.ปัว จ.น่าน 55120
054-688169  

 

ภาคตะวันออกฉียงเหนือ
ลำดับ สำนักงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
1 อุบลราชธานี 335/2 ถ.พโลชัย ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

045-261550

045-240136

045-240136
2 อุดรธานี 273 ถ.อำเภอ ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

042-329193

042-222667

042-329193

 

ภาคใต้
ลำดับ สำนักงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
1 สงขลา เลขที่ 3 ซอย 1 หมู่บ้านไทยสมุทร ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
074-257363 074-257365
2 นครศรีธรรมราช 110/13-14 ซอยสันติสุข ถ.เอเชีย ต.โพธิ์เสด็จ
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
075-447171 075-447171
3 สุราษฎร์ธานี 200/3-4 หมู่ 5 หมู่บ้านเอกธานี ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
077-295454 077-295454
4 กระบี่ 55/16 มบ.พูลศิริ คาซ่า ซิตี้ ต.ปากน้ำ
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
075-620103 075-620103

 

Drop In Center
ภาคกลาง
ลำดับ Drop In ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
1 บ้านมิตรภาพ 918 ซอยวชิรธรรม 57 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
02-3935480 02-3935480
2 โกรกกราก 58 ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 - -
3 พงษ์ทิพย์ 207/7 ห้องเลขที่ 101 ถ.เดิมบาง ต.มหาชัย
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
- -
4 ตลาดกุ้ง 937/59 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
- -
5 ท่าฉลอม 664 ถ.ถวาย  ต.ท่าฉลอม
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
- -
6 กระทุ่มแบน 144/2 ม.5 ต.ท่าไม้
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
- -
7 สะพานปลา 1024/5 สะพานปลาสมุทรสาคร  ถ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
- -
8 สมุทรสงคราม 219 ม.5 ต.บางจะเกร็ง
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
- -
9 ประจวบคีรีขันธ์ 426/22 หมู่ 2 ต.ปากน้ำปราณ
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  77220
032-631799 032-631799
10 ประจวบคีรีขันธ์ 400/2 ม.2 ต.ปากน้ำปราณ
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220
- -
11 ประจวบคีรีขันธ์ 1/4 ม.7 ต.กุยบุรี
อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
- -

 

ภาคตะวันออก
ลำดับ Drop In ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
1 จันทบุรี 88/5 ม.9 ต.ตะกาดเง้า
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
- -

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับ Drop In ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
1 อุบลราชธานี 240 หมู่ 2 ต.บัวงาม
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230
- -
2 มุกดาหาร 10 ซอยราชบุตร ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
042-632747 042-632747
3 มุกดาหาร 4 ซอยร่วมใจ 3 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000
042-611650 042-611650
4 ศรีสะเกษ 135 หมู่ 2 ต.โนนสูง
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
- -

 

ภาคใต้
ลำดับ Drop In ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
1 ปัตตานี 122/20 ถ.นาเกลือ ต.บานา
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
073-423055 073-423055
2 ตรัง เลขที่ 103 / 286 หมู่บ้านธนะธานี หมู่ 6 ต.ควนปริง
อ.เมือง จ.ตรัง 92000
075-582216 075-582216
3 โครงการฟ้ามิตร 2 73/10 หมู่ที่ 8 ต.ท้องเนียน
อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
- -
4 นครศรีธรรมราช 203/40 หมู่ที่ 5 ต.สิชล
อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
- -
5 นครศรีธรรมราช 59/5 หมู่ที่ 6 ต.หนองหงส์
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
- -
6 โครงการ IDU 119 หมู่ที่ 2 ต.ฉวาง
อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
- -
7 โครงการฟ้ามิตร 2 204/5 หมู่ที่ 4 ต.ท่าโรงช้าง
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
077-357054 -
8 สุราษฎร์ธานี 447/44 หมู่ที่ 4 ต.เวียงสระ
อ.เวียงสระ จ.สุราฎร์ธานี 84190
077-363304 -
9 โครงการ IDU 351/23 หมู่ที่ 10 ต.บ้านส้อง
อ.เวียงสระ จ.สุราฎร์ธานี 84190
088-7581226 088-7581226


   รู้จักรักษ์ไทย
 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
 ความเป็นมา
 แคร์นานาชาติ
 คณะกรรมการบริหาร
 คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 คณะผู้บริหาร
 ทีมบริหารและงานฝ่ายต่างๆ
 รายชื่อเจ้าหน้าที่
 การกำกับดูแลมูลนิธิ
 ที่อยู่สำนักงานรักษ์ไทย

 
  อาสาสมัคร
  ทำกิจกรรม
  ฝึกงาน
  ประกวด ดาวโหลดสื่อ
  สมาชิกครอบครัวรักษ์ไทย