จิตอาสา  |  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์ |   สมาชิก   |  ข้อมูลโครงการ  |  เช็คอีเมล์
Th | En
มูลนิธิรักษ์ไทย
สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
 
 
หน้าหลัก > งานรักษ์ไทย > ส่งเสริมอาชีพ
งานรักษ์ไทย : ส่งเสริมอาชีพ

วัตถุประสงค์เป้าหมายรวมของงาน

มูลนิธิรักษ์ไทย ทำงานส่งเสริมอาชีพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากว่า 23 ปี โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำงานกับกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านชนบทที่ยากจน จากการส่งเสริมหัตถกรรมท้องถิ่น เช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าไหม เครื่องดินเผา เครื่องจักรสาน มาสู่อุตสาหกรรมชุมชน กิจกรรมหลักได้แก่การเสริมสร้างกลุ่มอาชีพ

 

การพัฒนากระบวนการผลิต กองทุนหมุนเวียน และการพัฒนาด้านการตลาด ปัจจุบันโครงการได้ทำให้เกิดการสร้างงานใน 79 ชุมชน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 6,591 คน เกิดมูลค่าการสร้างรายได้ในรูปของค่าแรงเป็นเงิน 405 ล้านบาท มีบริษัทเข้าร่วมโครงการกว่า 45 บริษัท

 

 

  โครงการ

 
  อาสาสมัคร
  ทำกิจกรรม
  ฝึกงาน
  ประกวด ดาวโหลดสื่อ
  สมาชิกครอบครัวรักษ์ไทย