จิตอาสา  |  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  |  ติดต่อเรา  |  แผนผังเว็บไซต์ |   สมาชิก   |  ข้อมูลโครงการ  |  เช็คอีเมล์
Th | En
มูลนิธิรักษ์ไทย
สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
 
 
หน้าหลัก > งานรักษ์ไทย > บรรเทาสาธารณภัย
งานรักษ์ไทย : บรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์เป้าหมายรวมของงาน

มูลนิธิรักษ์ไทยได้ร่วมมือเสริมสร้างการเตรียมความพร้อมให้ชุมชนที่ทำงานเป็นเป็นชุมชนนำร่องที่สามารถจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ หรือที่เรียกว่าการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเพื่อลดความเสี่ยง ลดอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่ครอบคลุมทั้งภัยพิบัติธรรมชาติ ภัยอันตรายจากการพัฒนาชายฝั่งอันดามันที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งผลกระทบที่เกิดมาจากภาวะโลกร้อนและการแปรปรวนภูมิอากาศ
ประเภทโครงการ

• โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติในภูมิภาคเอเซีย

 

 

  โครงการ

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติในภูมิภาคเอเซีย

 
  อาสาสมัคร
  ทำกิจกรรม
  ฝึกงาน
  ประกวด ดาวโหลดสื่อ
  สมาชิกครอบครัวรักษ์ไทย