ส่งไอเดียของคุณเข้ามา

คุณก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้

ใช้พลังของคุณ

เพื่อการเปลี่ยนแปลง

หากคุณอยากช่วยเราเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น ส่งโครงการของคุณเข้ามา

และเล่าเรื่องราวของคุณให้เราฟัง ที่เราอาจจะร่วมมือกับคุณได้ เพื่อช่วยผู้คนอีกมากมายที่ต้องการโอกาสเสนอโครงการ