กิจกรรมเพื่อสังคม

กำหนดการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “อนาคตไทยในบริบทโลก”

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 9.00-12.15 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ จัดโดย มูลนิธิรักษ์ไทย

09.00 – 09.45 น. ลงทะเบียน อาหารว่าง และร่วมชมนิทรรศการ 5 ฐานงานพัฒนามูลนิธิรักษ์ไทย
09.45 – 10.00 น. คุณพัชรี รักษาวงศ์ พิธีกร กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน
10.00 – 10.15 น. คุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการ มูลนิธิรักษ์ไทย กล่าวรายงาน
10.15 – 11.00 น. ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ องค์ปาฐกถาพิเศษ อนาคตไทยในบริบทโลก
11.00 – 12.00 น. เวทีเสวนาสะท้อนมุมมอง ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ในมุมมองด้านเศรษฐกิจ และการเงิน
คุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการบริหาร บลจ.บัวหลวง จำกัด
คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12.00 – 12.15 น. คุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ กล่าวขอบคุณและปิดการสัมมนา

ติดต่อ
ยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์ โทรศัพท์ 086-373-5413
จักรกริช นุกูลกิจ โทรศัพท์ 081-827-8202

สนใจลงทะเบียนที่ลิงก์ข่าว ด้านล่าง

ลิงก์ข่าว

กลับ