ข่าวสารและกิจกรรม

“Women today: Empowering tomorrow”

ในวันที่ 14 กันยายน 2561 มูลนิธิรักษ์ไทยสมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ ได้จัดงาน “Women Today: Empowering tomorrow” โดยในงานนี้ เราได้รับเกียรติจากคุณนวลพรรณ ล่ำซำ มาพูดถึงมุมมองเพื่อพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมบทบาทผู้หญิงในประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด ทั้งนี้ที่ได้รับเกียรติจาก คุณวรวรรณ ธาราภูมิ คุณสุพรทิพย์ ช่วงรังษี คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ และ คุณณฐพร เตมีรักษ์(คุณแต้ว) มาเข้าร่วมเวทีของเราอีกด้วย การเสวนานี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทั้งในประเทศและอนุภูมิภาค โดยใช้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งเป็นหลักการที่ United Nation ตั้งเป้าไว้ และรักษ์ไทยเชื่อว่าการเสริมบทบาทผู้หญิงในมิติ อาชีพ สุขภาพ การลดผลกระทบจากความรุนแรงและความเปราะบาง และการสร้างความเท่าเทียมในสังคม จะสามารถพัฒนาสังคมของเราไปสู่ความยั่งยืนได้

ครั้งนี้มูลนิธิรักษ์ไทยต้องการเน้นถึงประเด็นนี้ เนื่องจากเราอยากให้สังคมตระหนักถึงความจำเป็นของการเสริมพลังผู้หญิงเพื่อพัฒนาสังคมของเราให้แข็งแรงยิ่งขึ้น รักษ์ไทยดำเนินงานด้านนี้มานานจนถึงปัจจุบัน โดยตอนนี้เรามีโครงการที่ทำงานเกี่ยวกับการเสริมพลังผู้หญิงอยู่ 3 โครงการ ใน 3 พื้นที่ชายขอบ ได้แก่ โครงการกองทุนเพื่อชีวิตในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการชีวาป่าดอยในพื้นที่สูงบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ และโครงการพัฒนาศักยภาพและการศึกษาของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในพื้นที่สูงบริเวณจังหวัดน่าน ซึ่งในงานนี้มีนิทรรศการผู้หญิง(ที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้หญิงภายใต้โครงการที่รักษ์ไทยทำงานด้วย)

มาร่วมฟังแนวคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านมุมมองของคุณที่มีต่อผู้หญิงในยุคปัจจุบัน รวมถึงศักยภาพของผู้หญิง สามารถเข้าร่วมงาน “Women Today: Empowering tomorrow” ว่าด้วยประเด็นของการสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทของผู้หญิง ทั้งในแง่มุมของคุณค่าและบริบทความเป็นอยู่ หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่ต้องการส่งเสริมบทบาทให้กับผู้หญิง ขอเชิญเข้าร่วมงานได้ที่ โรงละครเคแบงก์ สยามพิฆเนศ ได้ในวันที่ 14 กันยายน 2561 สามารถลงทะเบียนผ่านลิงค์แนบ หรือ QR code (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้างาน)สนใจลงทะเบียนที่ลิงก์ข่าว ด้านล่าง

ลิงก์ข่าว

กลับ