กว่า 20 โครงการ

มูลนิธิรักษ์ไทยดำเนินงานสำเร็จแล้วทั่วประเทศ

และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะทำให้ดีที่สุดต่อไป ภายใต้โครงการเหล่านี้

 • งานสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน :
  5 โครงการ
 • งานส่งเสริมอาชีพผู้หญิง :
  3 โครงการ
 • งานเสริมศักยภาพเด็กเยาวชน :
  3 โครงการ
 • งานสุขภาพ, เอชไอวี/เอดส์ และมาลาเรีย :
  5 โครงการ
 • งานบรรเทาสาธารณภัย :
  2 โครงการ
 • งานด้านอื่นๆ :
  2 โครงการ

รวมถึงงานด้านสิทธิแรงงาน สิทธิผู้หญิง พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และโครงการอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสารและกิจกรรม
 • ผู้ใหญ่ใจดี บริษัท มาสเตอร์พีช ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิรักษ์ไทยร่วมกับ Big C 

  เพิ่มช่องทางในการ สนับสนุน ช่วยเหลือและพัฒนาชีวิต ของผู้คนหรือชุมชนที่ขาดแคลน

  อ่านต่อ