กว่า 20 โครงการ

มูลนิธิรักษ์ไทยดำเนินงานสำเร็จแล้วทั่วประเทศ

และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะทำให้ดีที่สุดต่อไป ภายใต้โครงการเหล่านี้

 • งานสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน :
  5 โครงการ
 • งานส่งเสริมอาชีพผู้หญิง :
  3 โครงการ
 • งานเสริมศักยภาพเด็กเยาวชน :
  3 โครงการ
 • งานสุขภาพ, เอชไอวี/เอดส์ และมาลาเรีย :
  5 โครงการ
 • งานบรรเทาสาธารณภัย :
  2 โครงการ
 • งานด้านอื่นๆ :
  2 โครงการ

รวมถึงงานด้านสิทธิแรงงาน สิทธิผู้หญิง พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และโครงการอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสารและกิจกรรม
 • บริษัท มาสเตอร์พีช ไลฟ์ วิชั่น จำกัด บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ...

  บริษัท มาสเตอร์พีช ไลฟ์ วิชั่น จำกัด บริจาค 1 แสนบาท ผ่านมูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ. สกลนคร

  อ่านต่อ
 • บริษัท ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ระดมทุน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภั...

  อ่านต่อ
 • ผู้ใหญ่ใจดี บริษัท มาสเตอร์พีช ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

  อ่านต่อ
 • “Women today: Empowering tomorrow”

  อ่านต่อ
 • ท่าอากาศยานหาดใหญ่มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิรักษ์ไทย

  อ่านต่อ