คณะกรรมการบริหาร

 • ประธานกรรมการมูลนิธิรักษ์ไทย
  ตั้งแต่ปี 2540
  ตำแหน่งปัจจุบัน : นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

  ศ.นพ กระแส ชนะวงศ์

  ประธานกรรมการ

 • - รองประธานกรรมการ มูลนิธิรักษ์ไทย
  - ที่ปรึกษา บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน)
  - ประธานกรรมการ บริษัท เทียร่าแมนชั่น จำกัด
  - ที่ปรึกษา บริษัท ซุมิโชดีเวลล็อปเมนท์ (ประเทศไทย) บริษัทร่วมทุน ไทย-ญี่ปุ่น

  คุณธรงวิท ทุมมานนท์

  รองประธานกรรมการ

 • - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  เครืออิมพีเรียลกรุ๊ป
  ประสบการณ์:
  - ผู้บริหารระดับสูง คาลเท็กซ์
  ประเทศไทย
  -ผู้บริหารระดับสูงห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
  - ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัย
  อัสสัมชัญ
  - ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยด้านธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  ดร.พรชัย ศรีประไพ

  กรรมการ

 • -กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
  ประสบการณ์:
  -ผู้อำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
  -กรรมการและผู้จัดการประชาสัมพันธ์
  บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
  -ประธานและกรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี
  ประเทศไทย จำกัด

  คุณพิภพ พฤกษมาศน์

  กรรมการ

 • ประสบการณ์ :
  -คณะกรรมการพรรคเดโมแครต สหรัฐอเมริกา,
  ตัวแทนพรรคเดโมแครตในต่างแดน
  -สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านมนุษยชน
  หรือ ASEAN (หลังพายุไซโคลนนาร์กีส) ย่างกุ้ง ประเทศพม่า
  -ที่ปรึกษาด้านผู้หญิงและเด็ก องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
  -ที่ปรึกษาอาสาสมัครภาคเอกชน
  องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID)

  ดร.แกรี่ สุวรรณรัตน์

  กรรมการ

 • - ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารเอเชีย จำกัด(มหาชน)
  ประสบการณ์ :
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

  คุณดวงใจ อมาตยกุล

  กรรมการ

 • - ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร
  - อาจารย์ประจำ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ดร.อริสรา กำธรเจริญ

  กรรมการ

 • - ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท ทิปปี้ จำกัด ภายใต้แบรนด์ TIPPY-TIPPY และ The Little Pink Rabbit
  ประสบการณ์ :
  - ประธานบริหาร บริษัทแบรนด์เด็ดดิเอเจนซี่ จำกัด
  - ประธานบริหาร บริษัท เวิร์คกิ้ง ไดมอนด์ จำกัด

  คุณสุพรทิพย์ ช่วงรังษี

  กรรมการ

 • - รองประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แพนสยามเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  ประสบการณ์ :
  - กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพนสยาม แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  - กรรมการบริหาร บริษัท โมเดิร์นแลนด์ จำกัด

  คุณสัตยา ศรีอ่อน

  กรรมการ

 • - General Manager of Global Human Resources Development Division
  - Human Resources & General Affairs Center, Yamaha Motor Co., Ltd. (Japan)
  ประสบการณ์ :
  - ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์อาเซียน (AAF)
  - รองประธาน กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI-AIC)
  - นายกสมาคม ผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA)

  คุณพงศธร เอื้อมงคลชัย

  กรรมการ

 • - กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิรักษ์ไทย
  ประสบการณ์ :
  - ผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ องค์การแคร์ประเทศไทย
  - รองผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาค องค์กรด้านการวางแผนครอบครัว (FPIA)

  นายพร้อมบุญ พานิชภักดิ์

  กรรมการ /เลขาธิการ

คณะผู้บริหาร

คุณเบญจมาศ ศิริฤกษ์ / ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม

คุณธนยศ พรมด้าว / ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คุณต้องพิศ ภิญโญสินวัฒน์ / ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพโครงการ

คุณศุภลักษณ์ ชำกรม / ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและธุรการ

คุณอารมณ์ คนชม / ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการภาคกลางและภาคใต้