มาร่วมเป็นอาสาสมัคร

ความสนใจของคุณ

คืออะไร?

งานเสริมศักยภาพเด็กเยาวชน

เด็กและเยาวชน คือทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนา เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมของเด็กและเยาวชนในสังคมผ่านการเสริมสร้างพลังให้กับเสียงและการตัดสินใจของพวกเขา

วันเกิด

โครงการที่ท่านสนใจ
งานด้านสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน

งานเสริมศักยภาพเด็กเยาวชน

งานส่งเสริมอาชีพผู้หญิง

งานสุขภาพ, เอชไอวี/เอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย

งานบรรเทาสาธารณภัย

คุณรู้จักรักษ์ไทยผ่านช่องทางไหนบ้าง
เพื่อน

หนังสือพิมพ์

สื่อออนไลน์

อื่นๆ

เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ

ร่วมเป็นอาสาสมัครกับเรา