คณะกรรมการ

ศ.นพ-กระแส-ชนะวงศ์-001

ศ.นพ. กระแส ชนะวงศ์

ประธานกรรมการ

 • ประธานกรรมการมูลนิธิรักษ์ไทยตั้งแต่ปี 2540
 • ตำแหน่งปัจจุบัน : นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ดร.แกรี่-สุวรรณรัตน์-001

ดร. แกรี่ สุวรรณรัตน์

รองประธานกรรมการ

 • คณะกรรมการพรรคเดโมแครต สหรัฐอเมริกา, ตัวแทนพรรคเดโมแครตในต่างแดน
 • สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านมนุษยชน หรือ ASEAN (หลังพายุไซโคลนนาร์กีส) ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
 • ที่ปรึกษาด้านผู้หญิงและเด็ก องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาอาสาสมัครภาคเอกชน องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID)
ดร.พรชัย-ศรีประไพ-001

ดร. พรชัย ศรีประไพ

กรรมการ

 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครืออิมพีเรียลกรุ๊ป
 • ผู้บริหารระดับสูง คาลเท็กซ์ ประเทศไทย
 • ผู้บริหารระดับสูงห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
 • ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยด้านธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คุณพิภพ-พฤกษมาศน์-001

คุณพิภพ พฤกษมาศน์

กรรมการ

 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการและผู้จัดการประชาสัมพันธ์บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานและกรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี ประเทศไทย จำกัด
คุณพงศธร-เอื้อมงคลชัย-001

คุณพงศธร เอื้อมงคลชัย

กรรมการ

 • General Manager of Global Human Resources Development Division
 • Human Resources & General Affairs Center, Yamaha Motor Co., Ltd. (Japan)
 • ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์อาเซียน (AAF)
 • รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI-AIC)
 • นายกสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA)
คุณดวงใจ-อมาตยกุล-001

คุณดวงใจ อมาตยกุล

กรรมการ

 • ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
ดร.อริสรา-กำธรเจริญ-001

ดร. อริสรา กำธรเจริญ

กรรมการ

 • ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร
 • อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณสุพรทิพย์-ช่วงรังษี-001

คุณสุพรทิพย์ ช่วงรังษี

กรรมการ

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท ทิปปี้ จำกัด ภายใต้แบรนด์ TIPPY-TIPPY และ The Little Pink Rabbit
 • ประธานบริหารบริษัท แบรนด์เด็ดดิเอเจนซี่ จำกัด
 • ประธานบริหารบริษัท เวิร์คกิ้ง ไดมอนด์ จำกัด
คุณสัตยา-ศรีอ่อน-001

คุณสัตยา ศรีอ่อน

กรรมการ

 • ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • รองกรรมการผู้จัดการบริษัท แพนสยามเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการบริษัท แพนสยาม แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการบริหารบริษัท โมเดิร์นแลนด์ จำกัด
คุณนวลพรรณ-ล่ำซำ-001

คุณนวลพรรณ ล่ำซำ

กรรมการ

 • กรรมการบริหาร  บมจ. เมืองไทยประกันภัย
 • อดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
 • ประธานสโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี.
คุณพร้อมบุญ-พานิชภักดิ์-001

คุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์

กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิรักษ์ไทย

 • ผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ องค์การแคร์ประเทศไทย
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาค องค์กรด้านการวางแผนครอบครัว (FPIA)