คณะผู้บริหารบริษัทเมอร์คเยี่ยมชมกิจกรรมโครงงานอาชีพ

เยี่ยมชมกิจกรรมโครงงานอาชีพภายใต้การสนับสนุนโครงการ Young Leadership Development

“คณะผู้บริหารบริษัทเมอร์ค นำทีมโดยคุณปัญญา กิจเจริญการกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทเมอร์ค ประเทศไทย เยี่ยมชมกิจกรรมโครงงานอาชีพภายใต้การสนับสนุนโครงการ Young Leadership Development ที่โรงเรียนโคกสีสำราญวังหน้าผา และโรงเรียนหนองแดงวิทโยดม จังหวัดอุดรธานี”