เราคือใคร? อ่านเรื่องราวของเรา

  • ความเป็นมา
  • ความเป็นมา
  • ความเป็นมา
  • ความเป็นมา
  • ความเป็นมา
พ.ศ. 2488 หลังจากที่สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง องค์การแคร์นานาชาติได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่เป็นเหยื่อของสงคราม หลังจากนั้นสำนักงานของ องค์การแคร์ในประเทศต่างๆ ก็รวมตัวกัน และจัดตั้งเป็นองค์การเดียว

พ.ศ. 2522 องค์การแคร์นานาชาติประเทศไทย ได้เริ่มดำเนินการโดยให้การช่วยเหลือผู้ลี้ภัยสงคราม ที่หนีจากประเทศกัมพูชา มีการจัดตั้งศูนย์อพยพในเขตชายแดนไทยตามจังหวัดต่างๆ หลังจากนั้นได้ขยายการดำเนินงานด้านการพัฒนาให้แก่ชุมชนยากจนและด้อยโอกาสในเขตภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และขยายไปสู่งานด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ งานส่งเสริมอาชีพ งานส่งเสริมการศึกษา และงานส่งเสริมสุขภาพด้านการป้องกันเอดส์ รวมทั้งการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2540 มูลนิธิรักษ์ไทยได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อสานต่องานของ CARE International (ประเทศไทย) ในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง และช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยโอกาส ทั้งในประเทศและภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ภายใต้การดำเนินงานที่เป็นสากลในระดับโลก ในฐานะสมาชิกองค์กรแคร์นานาชาติ ดร. กระแส ชนะวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการการก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ไทย และดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของมูลนิธิรักษ์ไทยมาจนถึงปัจจุบัน

เราทำอะไร? ดูผลงานของเรา

Personal Funds

Gravida sodales commodo nullam fringilla in risus ac bibendum อ่านเพิ่มเติม

Creative Events

Gravida sodales commodo nullam fringilla in risus ac bibendum อ่านเพิ่มเติม

Sponsorships

Gravida sodales commodo nullam fringilla in risus ac bibendum อ่านเพิ่มเติม

Investors

Gravida sodales commodo nullam fringilla in risus ac bibendum อ่านเพิ่มเติม

Helping child in Africa

orem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit ellentesque egestas nisl at dui tempus uis imperdiet purus fringilla. consectetur adipiscing elit tempus.

Select causes for global donation

เราเป็นจริง พบกับทีม

root

Kritsada Jenwitee

jutamat Sawangjai