งานสัมมนา การจัดการร่วม ทางเลือก ทางรอดของคน ดิน น้ำ ป่า

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ห้องประชุมสิริภูมิ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น ภาพบรรยากาศการสัมมนาเพื่อหารือเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยบรรยากาศในงานมีผู้แทนจากภาครัฐบาล ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนร่วมสัมมนาในครั้งนี้ มูลนิธิรักษ์ไทย โดยคุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิฯ ได้ร่วมลงนามข้อตกลงร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ภายใต้โครงการฯ เพื่อเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญในการทำงานกับชุมชน และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้วิสัยทัศน์ของมูลนิธิฯ เพื่อศึกษารายละเอียดโครงการฯ ที่นี่