รายการ หนี้แผ่นดิน ช่อง TNN2 ตอน มูลนิธิรักษ์ไทย

พบกับ คุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย และ คุณจุฑามาศ สว่างใจ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มาพูดถึงการทำงานของมูลนิธิรักษ์ไทย และ ศูนย์เด็กแรงงานข้ามชาติ

อ่านเพิ่มเติม

รายการ หนี้แผ่นดิน ช่อง TNN2 ตอน การจัดสวัสดิการสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติ

พบกับ คุณวสุรัตน์  หอมสุด  เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส และ Ms. Thida Oo (ทิตา อู)  เจ้าหน้าที่ภาคสนามข้ามชาติ มูลนิธิรักษ์ไทย มาพูดคุยเกี่ยวกับ การจัดสวัสดิการสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติ

อ่านเพิ่มเติม

งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการกล้าทำดี

โครงการที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนยุติการรังแกในโรงเรียน ส่งเสริมพฤติกรรมจิตอาสากล้าเป็นฮีโร่ ช่วยเหลือผู้อ่อนแอกว่าให้ผ่านเหตุการณ์การถูกกลั่นแกล้งรังแก

อ่านเพิ่มเติม

รายการ Perspective ตอน อีกนิดพิชิตเอดส์ / AIDs Almost Zero

พบกับ คุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการ มูลนิธิรักษ์ไทย จะพาทุกท่านสัมผัสความรู้สึกแง่บวกของผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์ รวมถึงกลุ่มชายรักชาย และแรงงานข้ามชาติ

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อมูลนิธิรักษ์ไทย