Marketing skills training

การฝึกทักษะการตลาด

฿5,000.00

ผู้หญิง 15 คน

หมวดหมู่:

คำอธิบายของผลิตภัณฑ์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทักษะการตลาดให้แก่ชุมชน ที่กำลังประสบปัญหามีวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนแต่ไม่สามารถสร้างกำไรได้ หลักสูตรทักษะการตลาดนี้จะสอนให้ชาวบ้านในชุมชนรู้จักและเข้าใจกลไกการตลาดทั้งหมด อาทิเช่น การคิดต้นทุนการผลิต กำหนดราคาเพื่อหาส่วนต่างของกำไร และการหาช่องทางในการขายผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อสร้างงานและความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน