ดูตะกร้าสินค้า เพิ่ม “การฝึกทักษะการสร้างความเข้มแข็งให้ตนเอง” ในตะกร้าเรียบร้อย
Accounting and financial training

การฝึกอบรมการเงินและการบัญชี

฿5,000.00

ผู้หญิง 15 คน

หมวดหมู่:

คำอธิบายของผลิตภัณฑ์

ร่วมสนับสนุนการอบรมการจัดการการเงินในครัวเรือนให้แก่ชุมชน จะช่วยให้ชุมชนหรือชาวบ้านแก้ปัญหาการประกอบอาชีพ มีรายได้ มีกำไรแต่ประสบปัญหามีหนี้สิน การอบรมนี้จะช่วยให้ชุมชนมมีความเข้าใจแผนการใช้เงินและเข้าใจวัตถุประสงค์ในการออมเงินออกเป็นส่วน ๆ ดังนั้น การนำเงินออกไปใช้จ่ายหรือลงทุนอื่น ๆ จะไม่ถูกหยิบยืมจากเงินที่ได้ออมไว้ ทำให้มีเงินนำมาใช้ในยามวิกฤตฉุกเฉิน