Learning – toys

ของเล่น เสริมพัฒนาการเด็ก

฿300.00

เด็ก 1 คน

หมวดหมู่:

คำอธิบายของผลิตภัณฑ์

เด็กเล็กวัย 3 – 10 ขวบ ควรได้รับการดูแลด้านพัฒนาการเพราะพัฒนาการของเด็กจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการฝึกฝน หากฝึกฝนช้า เด็กก็จะเรียนรู้ช้า ดังนั้น การเรียนรู้และการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ของเด็กแต่ละวัยจึงมีความสำคัญมาก รักษ์ไทยเชื่อว่าหากโรงเรียนหรือศูนย์ดูแลเด็กเล็ก มีอุปกรณ์สำหรับพัฒนาการเด็กหรือโปรแกรมการสอนทักษะความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ที่มีคุณภาพ จะมีคุณค่าและส่งผลต่อการพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างมาก