อุปกรณ์การเรียน (ช่วยน้ำท่วม)

อุปกรณ์การเรียน (ช่วยน้ำท่วม)

฿1,000.00

เด็ก 1 คน

หมวดหมู่:

คำอธิบายของผลิตภัณฑ์

เด็กในภาคอีสานหลายคนต้องการการศึกษาที่ดี แต่จากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคอีสานที่ผ่านมา ปัจจัยภายนอกซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ได้รับความเสียหาย อาทิเช่น ตำรา, สมุด, โต๊ะ และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เป็นต้น ยังคงมีโรงเรียนอีกมากที่ยังไม่ได้รับการฟื้นฟูให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูและช่วยเหลือให้เด็ก ๆ ได้รับสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเรียนรู้