ดูตะกร้าสินค้า เพิ่ม “เงินทุนเพื่อเริ่มต้นอาชีพ” ในตะกร้าเรียบร้อย
อุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ (ช่วยน้ำท่วม)

อุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ (ช่วยน้ำท่วม)

฿3,000.00

ผู้พิการ 1 คน

หมวดหมู่:

คำอธิบายของผลิตภัณฑ์

จากเหตุการณ์น้ำท่วมอีสานที่ผ่านมา. 47 คือจำนวนผู้พิการที่รักษ์ไทยได้พบจาก 5 ตำบล ในจังหวัด อุบลราชธานี รักษ์ไทยเชื่อว่าผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยที่สุดจะประสบความยากลำบากที่สุดภายใต้สถานการณ์ที่คับขัน แม้วันนี้เหตุการณ์จะผ่านพ้นไปแล้วแต่ความยากลำบากของผู้พิการไม่ได้ลดน้อยลง ผู้พิการหลายคนยังขาดความสะดวกและอุปกรณ์ที่เอื้ออำนวยต่อการใช้ดำรงชีวิต อาทิเช่น รถนั่งคนพิการ, อุปกรณ์ช่วยเดิน, เครื่องช่วยฟัง, ที่นั่งสำหรับขับถ่าย, ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ฯลฯ