เครื่องจักรเย็บผ้า 1 เครื่อง

เครื่องจักรเย็บผ้า 1 เครื่อง

฿5,000.00

1 ชุมชน

หมวดหมู่:

คำอธิบายของผลิตภัณฑ์

ร่วมสนับสนุนเครื่องจักรเย็บผ้า ให้แก่ชาวบ้านหรือชุมชนที่ขาดโอกาสและทุนทรัพย์ เพื่อการพัฒนาทักษะและการประกอบอาชีพในงานหัตถกรรม การส่งเสริมอาชีพจะก่อให้เกิดรายได้และเป็นการแก้ปัญหาการว่างงานของประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นภายในชุมชนและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในยามวิกฤตอีกด้วย