เงินทุนเพื่อเริ่มต้นอาชีพ (ช่วยน้ำท่วม)

เงินทุนเพื่อเริ่มต้นอาชีพ (ช่วยน้ำท่วม)

฿5,000.00

1 ครัวเรือน

หมวดหมู่:

คำอธิบายของผลิตภัณฑ์

แม้ว่าเหตุการณ์น้ำท่วมในภาคอีสานจะดำเนินผ่านพ้นแล้ว แต่ยังคงมีผู้ประสบภัยที่ได้ผลกระทบต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นจำนวนไม่น้อย ผู้ประสบภัยบางคนกลายเป็นผู้เปราะบาง ไม่สามารถกลับมายืนได้ด้วยตนเองและดำเนินชีวิตได้ดังเดิม อาจจะเพราะสาเหตุการสูญเสียทรัพย์สิน ไร้อาชีพ ไร้เงินและไร้หนทาง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเริ่มต้นอาชีพ ให้แก่ผู้เปราะบางที่มีทักษะในการประกอบอาชีพแต่ขาดโอกาสและทุนตั้งต้น เพื่อเป็นหนึ่งในการช่วยฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมและกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของภาคอีสาน