มูลนิธิรักษ์ไทยร่วมกับ บมจ.ไทยซัมซุงประกันชีวิต องค์กร Global Civic Sharing และ Community Chest of Korea บริจาคเจลล้างมือแอลกอฮอล์กว่า 4200 ขวด ให้แก่ชุมชน 15 แห่งในเขตพื้นที่ กทม.

มูลนิธิรักษ์ไทยร่วมกับ บมจ.ไทยซัมซุงประกันชีวิต องค์กร Global Civic Sharing และ Community Chest of Korea บริจาคเจลล้างมือแอลกอฮอล์กว่า 4200 ขวด ให้แก่ชุมชน 15 แห่งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลวชิระ เครือข่ายโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยมูลนิธิรักษ์ไทย

ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) และการจัดอบรมการกู้ชีพเบื้องต้น ด้วยเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการรักษาสุขอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในเขตพื้นที่แออัดของกรุงเทพมหานคร

ในการนี้ตัวแทน บมจ.ไทยซัมซุงประกันชีวิต คุณชาญ เยาวะนิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารช่องทางการจัดจำหน่าย SFC, คุณดาลัด นุตพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การตลาดและสื่อสารองค์กร และคุณ ปิยะรัตน์ รังสิยานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย SFC เป็นตัวแทนมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่มูลนิธิรักษ์ไทย โดยทาง บมจ.ไทยซัมซุงเผยว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทางบริษัทมีความห่วงใยเรื่องสุขอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงเกิดเป็นความร่วมมือในครั้งนี้ขึ้น”

โดยมีคุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการฯ และคุณสุพรทิพย์ ช่วงรังษี กรรมการมูลนิธิรักษ์ไทยเป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิรักษ์ไทย กรุงเทพมหานคร คุณสุพรทิพย์ในฐานะตัวแทนของมูลนิธิได้กล่าวว่า “รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทไทยซัมซุงประกันชีวิตมีความห่วงใยและไม่ละเลยคนในชุมชน มูลนิธิได้พิจารณาความต้องการของชุมชนและโรงพยาบาลที่ได้รับริจาคเจลแอลกอฮอล์นั้นว่ามีความจำเป็นอย่างแท้จริง ทางเราขอบคุณบมจ.ไทยซัมซุงประกันชีวิต ไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ”