มูลนิธิรักษ์ไทยเยี่ยมเยือน Vital Glow : Skin & Aesthetic

เพื่อมอบของที่ระลึกแด่ ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล

คุณ ภูมิใจ ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งทุน เป็นตัวแทนจากมูลนิธิรักษ์ไทย ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนศูนย์สุขภาพและความงาม Vital Glow : Skin & Aesthetic เพื่อมอบของที่ระลึก แด่ ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล (CEO & Founder ศูนย์สุขภาพและความงาม Vital Glow : Skin & Aesthetic และ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนวมินทร์ 9) ขอแสดงความนับถือ

ติดต่อมูลนิธิรักษ์ไทย