มูลนิธิรักษ์ไทย เปิดรับสมัครหน่วยงานรับทุนรอง (Sub-Recipient; SR)

                        เนื่องด้วยการทำงานของเพจ AT หรือ AT AND FRIEND นั้นเป็นไปภายใต้การดำเนินงานของโครงการ STAR (Stop TB and AIDS through RRTTR) ภายใต้งบประมาณจากกองทุนโลกเพื่อต่อสู้เอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย โดยมีการดำเนินงานร่วมกับกลุ่มภาคประชาสังคมที่ทำงานในกลุ่ม ผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด แรงงานข้ามชาติ ชายผู้มีเพศสัมพันธ์กับชาย และ กลุ่มผู้หญิงข้ามเพศมูลนิธิรักษ์ไทยในฐานะหน่วยงานรับทุนหลักภาคประชาสังคม ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรับสมัครหน่วยงานรับทุนรอง (Sub-Recipient; SR) ที่สนใจเข้าร่วมดำเนินงานโครงการฯ

หากองค์กรใดที่มีความสนใจ กรุณา scan QR Code เพื่อดูรายละเอียด และเอกสารสำหรับการสมัครรับทุน
หรือ Click: https://bit.ly/2JkrMo4
กำหนดการส่งภายใน วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น.

หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดทางมูลนิธิรักษ์ไทย จะเปิดช่องทางการสอบถามในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ในเวลา 14.00 น. – 16.30 ทาง Application ZOOM
ผ่านลิงค์ https://us04web.zoom.us/j/464393078
หากท่านมี Application นี้ในเครื่องแล้วสามารถใส่ Meeting ID: 464 393 078 เพื่อเข้าร่วมได้

_______________
หากมีข้อสงสัยว่า #เราทำอะไร #ทำกับใคร #STARคืออะไร #ทำเพื่ออะไร
ทุกท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชม Website ของเราได้ที่
Click http://www.atfocus.info/en
เว็ปไซต์นี้รวบรวมรายละเอียดไว้ตอบข้อสงสัยคุณ