รายการ Perspective ตอน อีกนิดพิชิตเอดส์ / AIDs Almost Zero

พบกับคุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย จะพาทุกท่านสัมผัสความรู้สึกแง่บวกของผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์ รวมถึงกลุ่มชายรักชาย และแรงงานข้ามชาติ

ย้อนชมรายการ Perspective ตอน อีกนิดพิชิตเอดส์ / AIDs Almost Zero วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 เทปนี้จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับเรื่องราวของผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์ รวมถึงกลุ่มชายรักชาย และแรงงานข้ามชาติ ผ่านประสบการณ์การทำงานของคุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการ มูลนิธิรักษ์ไทย ที่ดำเนินงานโครงการฯ ในด้านการช่วยเหลือกลุ่มผู้ติดเชื้อมาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี อีกนิดพิชิตเอดส์ เทปนี้ทุกท่านจะได้รู้ถึงวิธีการเข้าถึงการรักษาและความรู้เรื่องการป้องกันเอชไอวี พร้อมทั้งเผยถึงเป้าหมายในการยุติเอดส์ในประเทศไทยภายในปี 2573 โดยภาครัฐและภาคประชาสังคมกว่า 30 องค์กร