เปิดตัวโครงการ ‘อีกนิดพิชิตเอดส์ AIDS-Almost Zero’

ตั้งเป้ายุติเอดส์ในไทยภายในปี 2573 โดยภาครัฐและภาคประชาสังคมกว่า 30 องค์กร

การรวมตัวของภาคประชาสังคมกว่า 30 องค์กร ทำงานร่วมกับภาคธุรกิจ ภาครัฐ ระดมทุนเพื่อสนับสนุนงานป้องกันเอชไอวีในกลุ่มประชากรเข้าถึงยาก

โดยมีท่านอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ วันนี้ได้รับเกียรติจากพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการฯ พร้อมด้วยคุณมีชัย วีระไวทยะ Mr. Steve Klaus, UNAIDS, คุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย อาจารย์ประพันธ์ ภานุภาค บมจ. แสนสิริ ตัวแทนภาคธุรกิจ องค์กรภาคประชาสังคม ร่วมงานจำนวนมาก โครงการ “อีกนิดพิชิตเอดส์” หรือ AIDS-Almost Zero ครั้งนี้ นับเป็นมิติใหม่ด้านสาธารณสุขที่สำคัญของไทย และถือเป็นครั้งแรกที่ภาคประชาสังคมกว่า 30 องค์กรได้จับมือร่วมกับภาคธุรกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาและยุติการแพร่ระบาดของการติดเชื้อเอชไอวี โดยมอบหมายให้มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรกลางในการระดมทุนผ่านโครงการ “อีกนิดพิชิตเอดส์” หรือ “AIDS-Almost Zero” เพื่อดำเนินการตามเป้าหมายที่รัฐบาลได้กำหนดขึ้นเพื่อยุติเอดส์ภายในปี พ.ศ. 2573 หรือในอีก 14 ปีข้างหน้า โดยวางแผนที่จะลดปริมาณผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่และผู้เสียชีวิตจากเอดส์ รวมทั้งสร้างอุดมคติใหม่ให้สังคมไม่เกิดการรังเกียจ กีดกัน และเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี ดังเช่นที่ผ่านมา

                                                                        อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม