fbpx

a2

WALK IN HER SHOES RUN 2019

วิ่งสะสมระยะทาง วิ่งที่ไหนก็ได้

รายละเอียด

ช่วงเวลาแคมเปญ ทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมนี้ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2562

รายได้จากการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิรักษ์ไทย

หลังจากสมัครร่วมกิจกรรม ทุกท่านจะได้รับโจทย์เพื่อร่วมแรงสร้างการเปลี่ยนแปลง เดินวิ่งตามระยะทางที่ถูกกำหนดใน package ที่ท่านเลือก โดยทุกท่านสามารถบริหารระยะเวลาในการวิ่งตามระยะทางที่กำหนด และสามารถติดต่อขอแลกเหรียญที่ช่องทาง line RAKS THAI เพื่อยืนยันระยะทางที่ท่านได้ร่วมเดินหรือวิ่ง ทางองค์กรจะจัดส่งเหรียญเพื่อมอบเป็นที่ระลึกในการร่วมกิจกรรม Walk in her shoes 2019 เพื่อสร้างความตระหนักในประเด็นความเท่าเทียมเรื่องเพศ ในประเทศไทย ทุกท่านสามารถร่วมแชร์ภาพในการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมผ่านทางช่องทาง online ส่วนตัว พร้อม #mywalkchangedhershoes #withraksthai #andcare

ทุกการบริจาคแคมเปญ Walk in her shoes 2019 สามารถติดต่อขอรับใบลดหย่อนภาษีได้

มูลนิธิรักษ์ไทย สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ องค์การพัฒนาเอกชนมีเป้าหมายพัฒนาความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับชุมชน ผู้เปราะบาง ผู้ประสบภัย โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กผู้หญิง ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 399 ตามประกาศของกระทรวงการคลัง ใบเสร็จสามารถลดหย่อนภาษีได้

กติกาการแข่งขัน

สมัครและชำระเงินได้ตั้งแต่ วันนี้ - 10 กรกฎาคม 2562

วิ่งสะสมระยะทางตาม Package ที่เลือก ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2562 (ไม่จำเป็นต้องวิ่งจบในครั้งเดียว)

เมื่อวิ่งครบระยะทางที่เลือกไว้ ส่งผลได้ที่ Line@ >> https://line.me/R/ti/p/%40tcf3081b สามารถส่งผลวันสุดท้ายได้ถึงวันที่ 10 ส.ค. 62

เหรียญ - นักวิ่งที่วิ่งครบระยะที่กำหนด จะได้เหรียญ Walk in her shoes 2019 หลังจบกิจกรรม (31 ก.ค. 2562) ภายใน 2 สัปดาห์

เสื้อ - จะจัดส่งให้ภายใน 7 วัน หลังจากชำระค่าสมัคร

ประเภทการแข่งขัน

300 บาท

รับเฉพาะเสื้อที่ระลึก

ค่าสมัครทั้งหมดจะนำไปซื้อหัวเชื้อเห็ดเพื่อมอบให้แก่เด็กๆในศูนย์การเรียนรู้ลูกแรงงานข้ามชาติ และซื้อน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

1

2

run

KM.

500 บาท

รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก

ค่าสมัครทั้งหมดจะนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่เด็กๆในศูนย์การเรียนรู้ลูกแรงงานข้ามชาติ จังหวัด สมุทรสาคร และ จังหวัด ปัตตานี

2

4

run

KM.

1000 บาท

รับเสื้อ รองเท้าสานชุมชน และเหรียญที่ระลึก

ค่าสมัครทั้งหมดจะถูกนำไปเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กๆในศูนย์การเรียนรู้ลูกแรงงานข้ามชาติ จังหวัด สมุทรสาคร และจังหวัด ปัตตานี

4

8

run

KM.

รองเท้า+กระเป๋า

1500 บาท

รับเสื้อ 3 ตัวและเหรียญที่ระลึก

ค่าสมัครทั้งหมดจะถูกนำไปซื้อจักรเย็บผ้า เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะและอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ 

9

6

run

KM.

เสื้อ+กระเป๋า

เหรียญที่ระลึก

เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน

สอบถามรายละเอียดได้ที่

Facebook : มูลนิธิรักษ์ไทย : Raks Thai Foundation

Line@ : https://line.me/R/ti/p/%40tcf3081b

อีเมล : jutamat@raksthai.org

สอบถามเกี่ยวกับการสมัคร : 02-265-6888

(จันทร์-ศุกร์ 10:00-17:00)

ติดต่อมูลนิธิรักษ์ไทย