รักษ์ไทยสู้ COVID-19

โพสเมื่อ : 5 พฤษภาคม 2564

ขอเพียง 19 บาท...

ช่วยคนเปราะบาง ผู้หญิง เด็ก คนชรา สู้ COVID-19 

ระดมทุนเพื่อบริจาคถุงยังชีพ เจล หน้ากากอนามัย ของผู้หญิง เด็ก คนชราในพื้นที่ทำงานของมูลนิธิรักษ์ไทย

มูลนิธิรักษ์ไทยจะทุ่มเทเวลาและกำลังในการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในภาวะที่ COVID-19 แพร่ระบาดซึ่งเป็นภาวะวิกฤติทั้งทางสุขอนามัยและทางเศรษฐกิจครั้งร้ายแรงที่สุด เพราะงานด้านสุขภาพ เป็นหนึ่งในงาน 5 ด้านที่ทางมูลนิธิรักษ์ไทยมุ่งเน้น พื้นที่ที่มูลรักษ์ไทย รู้จักและคุ้นเคย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปทำงานในพื้นที่ในการช่วยฝึกอบรมอาชีพ หรือ ให้ความช่วยเหลือในด้านการเกษตรเป็นต้น ซึ่งจะเป็นเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือจากการสถานการณ์ COVID-19 โดยเร็วเนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศจากตัวเมืองซึ่งความช่วยเหลือเข้าถึงได้ยาก

ถุงยังชีพสู้ภัย COVID-19

ประกอบด้วย สบู่ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ของอุปโภค-บริโภค และยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็น รวมไปถึงเตรียม เมล็ดพันธุ์โตเร็ว ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก หนังสือ ของใช้จำเป็นสำหรับผู้หญิงและคนเปราะบาง เช่น ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ผ้าอ้อมเด็ก หากพื้นที่ใดมีความต้องการ

ขั้นตอนการช่วยเหลือจากมูลนิธิรักษ์ไทย ซึ่งทางมูลนิธิรักษ์ไทยจะเน้นการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่มีภาระครอบครัว

1. ติดต่อประสานงาน หัวหน้าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสำรวจความเดือดร้อน
2. ตรวจสอบข้อมูลประชากรในพื้นที่ จากการสอบถามหัวหน้าชุมชน
3. ประสานงานกับทางผู้ดูแลชุมชน เพื่อประเมินขั้นตอนการแจกของเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย COVID-19 

 

พื้นที่ที่มูลนิธิรักษ์ไทย จะดำเนินการช่วยเหลือ

จะช่วยเหลือพื้นที่หรือชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบัน มูลนิธิรักษ์ไทยมีพื้นที่ที่ดูแลจากโครงการต่าง ๆ อยู่แล้ว คลิก : พื้นที่การทำงานของรักษ์ไทย
แต่ถ้ามีพื้นที่หรือชุมชนอื่น ๆ ต้องการความช่วยเหลือ ทางมูลนิธิรักษ์ไทย ก็จะเร่งประสานงานและดำเนินการส่งความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด 

สถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบันมีความรุนแรงมากได้แพร่กระจายไปตามหมู่บ้านเล็กทั่วประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่ทำงานของมูลนิธิรักษ์ไทยในพื้นที่ชุมชนบ้านสบลาน ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ตรวจพบเชื้อโควิดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ทำให้เกิดการติดเชื้อในพื้นที่เพิ่มเป็น 10 ราย อยู่ระหว่างการคัดกรองอีกกว่า 200 ราย จนต้องทำการล็อกดาวน์หมู่บ้าน ตอนนี้คนในหมู่บ้านต้องการความช่วยเหลือ เนื่องจากไม่สามารถออกไปทำไร่ ทำนา ได้ "อมก๋อย ต้องการความช่วยเหลือ ด่วน"

คลิปถ่ายทำเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

โครงการอื่นๆ

ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง

มูลนิธิรักษ์ไทย อยากบอกให้คนทั้งโลกรู้ว่า "ผู้หญิงนั้นก็มีความสำคัญ ไม่ใช่ที่รองรับความรุนแรงเพราะพวกเธอทุกคน มีคุณค่าและความสามารถในตัวเอง สามารถใช้ศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้"

ศูนย์การเรียนรู้ลูกแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิรักษ์ไทย สมุทรสาคร

ได้เริ่มกิจกรรมเด็กข้ามชาติที่ติดตามพ่อแม่อยู่ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2548 โดยเริ่มจากการทำกิจกรรมอบรมให้ความรู้พ่อแม่ในเรื่องของเอชไอวีในชุมชน จากนั้นได้เห็นถึงปัญหาของเด็กผู้ติดตาม ซึ่งมีเด็กที่เข้าไปในสถานที่ทำงานกับผู้ปกครองเนื่องจากไม่มีคนดูแล นำไปสู่ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ อีกทั้งเด็กส่วนหนึ่งโตพอที่จะช่วยพ่อแม่ทำงานได้จนนำไปสู่การทำงานและการใช้แรงงานเด็กเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ยังมีเด็กบางส่วนที่อยู่ที่บ้านตามลำพังในระหว่างที่ผู้ปกครองไปทำงาน จนทำให้เกิดอุบัติเหตุและถูกละเมิดทางเพศเด็ก

ศูนย์การเรียนรู้ลูกแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิรักษ์ไทย นครศรีธรรมราช

เพราะเด็กทุกคนควรได้รับสิทธิ์ในการศึกษา ร่วมสร้างโอกาสให้แก่เด็กข้ามชาติที่ไร้โอกาส เงิน 400 บาทของคุณคือทุนการศึกษาสำหรับเด็ก 1 คน

ช่วยช้างตกงาน

แต่เดิม อาชีพ “ควาญช้าง” เป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวจำนวนมาก แต่ปัจจุบัน ในภาวะที่การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด19 ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งไม่สามารถเปิดให้บริการตามเดิมได้ ทำให้ช้างจำนวนกว่า 100 เชือก รวมไปถึงควาญช้างต้องเดินทางกลับเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านดังเดิมเนื่องจากประสบปัญหาจากการขาดรายได้ ที่ส่งผลให้ช้างเข้าสู่สภาวะขาดแคลนอาหาร โดยปกติแล้วช้างที่โตเต็มที่ต้องการอาหารมากถึง 300 กิโลกรัมต่อวัน หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ 10,000 – 15,000 บาทต่อตัว