fbpx

เชฟรอนสนับสนุนกลุ่มสตรีจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เปิดตัวโครงการ กองทุนเพื่อชีวิต “Fund 4 Life” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มผู้หญิงและเด็กเปราะบางใน 3 จังหวัดปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี เปิดตัวโครงการ “ฮักข้าว”

ชี้แจงเปิดตัวโครงการ”ฮักข้าว” จังหวัดอุบลฯ ในงานท่านผู้ว่าราชการอุบลราชธานี ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ได้ใหเกียรติ์มาร่วมแถลงเปิดงานโครงการ ร่วมกับภาคีผูสนับสนุนโครงการ บริษัท John deere และ Mercy Corps ซึ่งเป็น Ngo USA.ร่วมในงานด้วย

อ่านเพิ่มเติม

20 ปี “มูลนิธิรักษ์ไทย” พัฒนาชุมชน-หยิบยื่นโอกาส

ต้องยอมรับว่าตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ของ “มูลนิธิรักษ์ไทย” ที่ดำเนินการสานต่องานขององค์กรแคร์นานาชาติ ในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง
อ่านเพิ่มเติม

การรังแกคืออะไร

การรังแกคืออะไร?

ที่ผ่านมาเราเข้าใจความหมายของคำนี้จริงๆหรือเปล่า การรังแกจริงๆแล้ว คือการกระทำที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอำนาจเหนือกว่าอีกฝ่ายโดยที่อีกฝ่ายไม่สามารถตอบโต้ได้ และเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำๆ กระทำต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน หรือในบางกรณีการกระทำครั้งเดียวแต่มีผลกระทบกับผู้ถูกกระทำ ก็ถือว่าเป็นการรังแก การรังแกมีจุดมุ่งหมายในการทำร้ายจิตใจ โดยวิธีต่างๆ เช่น บังคับ ขู่เข็ญ คุกคาม ทุบตี ล้อเลียน กีดกันออกจากสังคม หรือจำกัดเสรีภาพ จิตใจ เนื่องจากผู้รังแกมีเจตนาทำร้ายทั้งทางร่างกาย หรือจิตใจ ทำให้พฤติกรรมการรังแก ถือเป็นความรุนแรงรูปแบบหนึ่ง การรังแกส่งผลเสียให้แก่ชีวิตตัวของผู้ถูกรังแกอย่างมาก และอาจทำให้ผู้ถูกรังแกขาดความมั่นในใจการเข้าสังคมไปเลยอ่านเพิ่มเติม

ความเห็นล่าสุด
หมวดหมู่