กล้าทำดี ยุติการรังแก

06 เมษายน, 2015 Causes One, Causes Two

จากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมปัจจุบัน ที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ถึงทุกวันนี้ เนื่องจากเป็นความรุนแรงที่ทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเป็นพฤติกรรมที่ลอกเลียนแบบจากผู้อื่น ที่เรามองดูสนุก ดูเท่ห์ เด็กหลายคนที่ถูกรังแกจากคนที่มีอำนาจ กระทำพฤติกรรมที่เราไม่ชอบ ทั้งร่างกาย และจิตใจ

สังคมไทยในปันจุบันมีการวางอำนาจกันตั้งแต่เด็ก เช่นในช่วงมัธยมศึกษา มีการไถเงินผู้ที่อ่อนแอ่กว่า และมีการข่มขู่ว่าอย่าเอาไปฟ้องอาจารย์ มีการล้อเลียนชื่อพ่อแม่

ผลการสำรวจในโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัดเมื่อปี 2560 พบว่า มีเด็กถูกรังแกในสถานศึกษาปีละประมาณ 6 แสนคน ซึ่งทำให้ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในอันดับ 2 ของโลก  (อ้างอิง www.BBC.com/thai ) บางคนถูกรังแกเยอะมากและทุกวัน อาจส่งผลเสียต่อสภาพจิตใจ กลายเป็นคนเก็บกด และอาจจะไม่สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้ บางคนกลายเป็นโรคซึมเศร้า ถึงขั้นฆ่าตัวตาย

ทุกคนลองมองกลับกันดูว่า ถ้าเป็นเราที่ถูกรังแกในสิ่งที่เรานั้นไม่ชอบ เราจะรู้สึกอย่างไง เราจะทำอย่างไง อย่ามองว่ามันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อย เพราะตอนนี้กลายเป็นปัญหาระดับโลก เด็กกว่า 246 ล้านคนต้องเจอปัญหาความรุงแรงจากการถูกรังแกในบริเวณโรงเรียน ซึ่งเป็นปัญหาที่เรากำลัง

หยุดการรังแกได้อย่างไร…

“มูลนิธิรักษ์ไทย” ได้จัดทำโครงการกล้าทำดีขึ้น ความพิเศษของโครงการนี้ คือ การไม่ตัดสินว่าใครเป็นคนผิดหรือถูก  เพื่อไม่ให้เกิดการ ตีตรา (Labelling) ที่ทำให้กลายเป็นปมในใจ ซึ่งอาจกลายเป็นการทำร้ายทางสภาพจิตใจอย่างหนึ่งต่อเด็กได้ โครงการของเราที่กำลังจะพัฒนาแก้ไขปัญหาสังคม เราจะช่วยให้เด็กทุกคนไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง หรือบทบาทใดบทบาทหนึ่ง ให้มีจิตใจที่เข้มแข็งและทักษะการดูแลตัวเองไม่ให้ถูกรังแก เพราะเราเชื่อว่า “เด็กทุกคนเปลี่ยนแปลงได้” พร้อมจะพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคม

โดยใช้โครงการที่เด็กคิดเอง ทำเอง ในแนวทางสร้างสรรค์ และทำอย่างต่อเนื่อง จนนำสู่การยุติการรังแกในโรงเรียนได้กิจกรรมโดยการคลุกคลีกับเด็ก เล่นกีฬา การจัดประกวดโปสเตอร์รณรงค์ การพัฒนาจากกิจกรรมสู่คู่มือปฏิบัติสำหรับเด็ก และสำหรับครูและผู้บริหารใช้ได้ การผลักดันสู่การเป็นหลักสูตรเสริมระดับกระทรวงศึกษาธิการ และการประชาสัมพันธ์โครงผ่านสื่อทุกประเภท

จุดประสงค์

  • โครงการกล้าทำดี เกิดจากการศึกษางานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ พบว่า ปัญหาการรังแกในเด็กมีประเด็นน่าสนใจ โดยเฉพาะระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น และการรังแกส่งผลเสียหายต่อเด็กทั้งความเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจ หรือสูญเสียอนาคตที่ดีได้ จึงเห็นความสำคัญเร่งด่วนของการร่วมคิดแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อลดพฤติกรรมความรุนแรงทุกประเภท และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเห็นอกเห็นใจ เมื่อเห็นผู้อื่นถูกรังแกจะไม่นิ่งเฉย และมีจิตอาสาเป็นฮีโร่ กล้าทำความดี กล้าเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่น ของเด็กนักเรียนในโรงเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • “มูลนิธิรักษ์ไทย”มุ่งเน้นทำงานกับเด็กที่อยู่ในวัย 9-12 ปี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 61 โรงเรียน (โดยเพิ่มขึ้นตามงบประมาณและศักยภาพจากผลการดำเนินงาน) เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดบริเวณตะเข็บชายแดน บนดอยในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง และพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

พื้นที่เป้าหมาย

  • โรงเรียนห่างไกลและขาดแคลน

ชื่อองค์กร : มูลนิธิรักษ์ไทย

ระยะเวลาการทำโครงการ :  1 ปี

งบประมาณการทำโครงการ : 2,300,000 บาท

สถานที่ : หลายจังหวัด ในประเทศไทย

บริจาคตอนนี้
1

Select your price

Cnatoque pena ibus et magnis dis parturient montes his achievement

2

Fill The Form

Cnatoque pena ibus et magnis dis parturient montes his achievemen

3

Donate causes

Cnatoque pena ibus et magnis dis parturient montes his achievemen

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

“เนื่องด้วยวิกฤตเศรษฐกิจ และ  การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ทำให้พืชผลทางการเกษตรไม่ออกดอกดอกผลตามที่เกษตรกรหวัง เกษตรกรหลายคนต้องปรับตัวให้อยู่รอดภายใต้สถานการณ์”

บริจาคตอนนี้

“เกิดเหตุไม่คาดฝัน ดินถล่ม บ้านห้วยขาบ จ.น่าน หลังฝนตกหนักตลอดคืนในพื้นที่ชุมชน ทำให้ดินชุ่มน้ำและรับน้ำไม่ไหว สไลด์ทับบ้านเรือนกว่า 4 หลัง มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 8 ราย”

บริจาคตอนนี้

“เด็กลูกแรงงานข้ามชาติหลายคน กำลังประสบปัญหาในการเข้าถึงการศึกษา ซึ่งขัดต่อสิทธิมนุษยชนที่ว่าด้วยการให้ มนุษย์ทุกคนต้องได้รับการศึกษา โดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา”

บริจาคตอนนี้
ความเห็นล่าสุด
    หมวดหมู่